Kalendarz

Wszystkie aktualne eventy Instytutu Compliance!

 

Paź
4
pon
Wdrażanie systemów zarządzania zgodnością w oparciu o wartości i międzynarodowe standardy – szkolenie online dla ekspertów (prowadzi: Prof. Makowicz) @ Szkolenie ONLINE (link do zalogowania zostanie wysłany przed szkoleniem)
Paź 4@09:30 – 12:45

Dlaczego?: Norma ISO 37301 (dawna norma ISO 19600) Compliance Management Systems jest globalnie przyjętym standardem compliance, który opublikowany został po rewizji w kwietniu 2021 r. W tej formie po raz pierwszy podlegać będzie certyfikacji. Obecnie organizacje i spółki nie tylko na świecie ale coraz częściej także w Polsce decydują się na implementację ISO 37301. Dzięki temu spółka staje się wiarygodnym i bezpiecznym graczem na rynku globalnym, generując swoistą wartość dodaną organizacji. ISO 37301 może nie tylko być implementowane od podstaw, może także służyć weryfikacji istniejących systemów celem podniesienia ich jakości zgodnie z międzynarodowym standardem. Centralnym elementem CMS, także w założeniu norm, jest kreowanie długofalowej kultury zgodności, w której to zasadnicze znaczenie mają wartości.

Co?: Uczestnicy poznają normę ISO 37301 „z pierwszej ręki”, przedstawiony zostanie cykl wdrażania zgodnie z normą na modelu “step-by-step”. Nacisk położony zostanie na znaczeniu wartości oraz integralności, etyki i zachowań w ramach optymalizacji CMS. Ekspert prowadzący szkolenie, Prof. Dr. Bartosz Makowicz, uczestniczył bezpośrednio w kształtowaniu normy ISO 37301 na poziomie globalnym oraz zaangażowany jest aktualnie w jej rewizję oraz pracę nad nowymi normami (whistleblowing oraz governance). Uczestnicy dowiedzą się, jakie były motywy i rozwój normy, jakie są jej podstawy i przede wszystkim, w jaki sposób wdrożyć normę w strukturze danej organizacji. Krok po kroku zostaną omówione poszczególne etapy procesu wdrażania CMS zgodnie z normą, w oparciu o konkretne przykłady z praktyki. Uczestnicy posiądą ponadto wiedzę odnośnie aktualnego stanu prac nad dalszymi normami oraz ich znaczeniu.

Dla kogo?: Trening adresowany jest do osób na co dzień zajmujących się compliance w różnego typu organizacjach, nie tylko sektora prywatnego. Treść i metodyka kursu skonstruowane są w ten sposób, aby udział w kursie umożliwić także osobom, które zajmują się optymalizacją istniejących systemów, jak i wdrażaniem ich od początku. Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci:

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Założyciel Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytut Compliance, wykładowca i autor szkoleń w Compliance Academy Münster. Profesor nauk prawnych. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. niemieckiego czasopisma Compliance oraz Związku Zawodowego Managerów Compliance. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Doradzał min. Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

 

 

Opłata kursowa (półdniowe szkolenie online): 380 PLN plus VAT

rejestracja

Paź
5
wt
Compliance w kontroli eksportowej i handlu zagranicznym @ ONLINE
Paź 5@09:00 – 13:30

Compliance w kontroli eksportowej i handlu zagranicznym

rejestracja

Kiedy: 4 października 2021, 9.00-13.30

Gdzie: online

Koszty: 480 zł plus VAT

Dlaczego: Zapewnienie zgodności w zakresie obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa stanowi dla przedsiębiorstw nie lada wyzwanie. Czasem eksport z pozoru zwykłego towaru, bez uprzedniego otrzymania zezwolenia na eksport od organu państwowego, może narazić spółkę i samego managera na odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną. Tzw. towary podwójnego zastosowania (ang. „dual-use items”) mogą być wykorzystane zarówno do celów cywilnych, jak i militarnych – ten sam towar może być użyty przykładowo zarówno do produkcji samochodu, jak i do produkcji czołgu, dlatego obrót nim podlega kontroli. Przy czym to eksporter ponosi wyłączną odpowiedzialność, gdy nabywca towaru wykorzysta go niezgodnie z deklarowanym (cywilnym) przeznaczeniem. Funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnością w obszarze kontroli eksportowej, a zatem poznanie produktu i wdrożenie kontroli eksportu, ma więc w tym kontekście fundamentalne znaczenie. Zapobiegnięcie sprzedaży bez odpowiedniego zezwolenia może uchronić spółkę nie tylko przed dotkliwymi karami, ale też przed utratą reputacji, szczególnie gdyby miało okazać się, że trafił on w niepowołane ręce.

Co: Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień zgodności w obszarze kontroli eksportowej w sposób “praktycznie teoretyczny”, tzn. niezbędne podstawy teoretyczne – relewantne przepisy (oraz ich aktualne zmiany) omówione będą w oparciu o praktykę ich codziennego stosowania w przedsiębiorstwie. Analizowane będą więc takie kwestie, jak: zaprojektowanie procesu, rola poszczególnych komórek organizacyjnych, wewnętrzne procedury i stosowanie odpowiednich narzędzi – a to wszystko odnośnie następujących obszarów tematycznych:

 • Embargo i sankcje (różnice między embargo a restrykcjami w handlu; sankcje UE/USA/UK/lokalne: wzajemne relacje, przenikanie się, rozbieżności i elementy wykluczające się; Blocking Statute: krajowe zakazy zachowania zgodności z zagranicznymi sankcjami – teoria i praktyka na przykładzie konfliktu przepisów UE, USA, Chin i Rosji; rodzaje sankcji ze względu na ich przedmiot: branża, produkt, spółka, osoba fizyczna);
 • Status kontroli eksportu (znaczenie dla spółki, kary jako konsekwencje braku zgodności);
 • Pozwolenia na wywóz przedmiotu materialnego i niematerialnego;
 • Licencje eksportowe;
 • Eksport towaru podwójnego zastosowania a kod taryfy celnej (HS, TARIC).

Szczególny punkt ciężkości szkolenia położony będzie na omówienie współpracy z wybranymi działami firmy w celu zapewnienia zgodności eksportowej:

 • dział produktowy – współpraca z inżynierami przy klasyfikacji towarów jako produktów podwójnego zastosowania/produktów objęty embargiem; potrzeba monitoringu “live”;
 • dział compliance – wykorzystanie procesów KYC przy zapewnieniu trade compliance
 • dział finansów – post transaction review;
 • dział sprzedaży – świadomość pracowników (odpowiedzialność karna pracownika i managera).

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do specjalistów i managerów odpowiedzialnych za trade compliance, pracowników działów prawnych lub compliance, a także eksporterów, m.in. z branży produkcyjnej (np. automotive), branży elektronicznej czy producentów oprogramowania.

 

Prelegent:

dr Marcin Łukowski

Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się m.in. nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

rejestracja

Paź
11
pon
Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO) – ONLINE – NOWA WERSJA 4 DNI @ Szkolenie ONLINE (link do zalogowania zostanie wysłany przed szkoleniem)
Paź 11 – Paź 19 całodniowy

Approved Whistleblowing Compliance Officer ONLINE (AWCO) – NOWA WERSJA 4 DNI

Specjalistyczne szkolenie uwzględniające wymagania ISO 37002 Whistleblowing Management Systems oraz dyrektywy UE o ochronie sygnalisty

rejestracja

| Koncepcja

Wiele organizacji mierzy się z wyzwaniem wprowadzenia i zapewnienia skutecznego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach. Sygnaliści, zwani także whistleblowerami, są z perspektywy organizacji bardzo cennym źródłem informacji o różnego rodzaju nieprawidłowościach i nadużyciach. Nie może więc dziwić, że w wielu organizacjach wprowadzane były systemy informowania o nieprawidłowościach. O znaczeniu i jakości informacji pozyskiwanych od sygnalistów dla wykrywania nieprawidłowości świadczy jednoznacznie uruchomienie przez UOKiK platformy, za pomocą której możliwe jest przekazanie do Urzędu informacji o naruszeniach prawa konkurencji.

W ostatnim czasie prawny obowiązek do wprowadzania tego rodzaju systemów przewidziany został w Prawie bankowym, Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w Ustawie o ofercie publicznej. Prawdziwa rewolucja czeka jednak cały rynek w związku z wejściem w życie dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Zgodnie z nią, do posiadania kanałów przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są co do zasady wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz wszystkie podmioty prawne sektora publicznego! Termin implementacji dyrektywy mija w grudniu bieżącego roku!

W ramach kursu omówione będą nie tylko wymagania nowej dyrektywy, ale przede wszystkim praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem powiązanej tematyki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, których wszczęcie jest często wynikiem informacji pozyskanej od sygnalisty.

| Kurs AWCO w ramach ECIP

Za udział w kursie i pomyślnie zdany egzamin Instytut Compliance przyznaje 80 punktów ECP (Expert Credit Points) w ramach kształcenia zawodowego ECIP – Ethic, Compliance, Integrity Professional. Warunkiem naliczenia punktów jest posiadanie certyfikatu poziomu pierwszego (ACO, AFCO, APCO). Po zaliczeniu kursu AWCO, potrzebnych jest zatem jedynie 20 ECP, które zdobyć można np. podczas półdniowych szkoleń, co jednocześnie doprowadzi do ukończenia ACE, kończąc tym samym cały program ECIP.

| Przebieg kursu online*

Program kursowy odbywa się w całości w module online z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego aktywną interakcję z prowadzącymi oraz pozostałymi uczestnikami przez cały czas trwania zajęć. Naszym priorytetem jest zapewnienie solidnej dawki wiedzy, ale również praca nad praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w przypadku obsługi kanałów whistleblowingowych oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Stąd Uczestniczki i Uczestnicy w ramach szkolenia pracować będą nad konkretnymi praktycznymi zadaniami.

Zarówno zajęcia, jak i egzamin, odbywają się w formie elektronicznej. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz egzaminów w tej postaci – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opiniami kursantów!

| Przebieg kursu*

Program kursowy składa się z czterech intensywnych dni szkoleniowych. Dwa pierwsze poświęcone są zagadnieniom wdrażania i zapewnienia skuteczności działania w organizacji systemów whistleblowingowych zgodnie z wymogami dyrektywy UE. Dwa kolejne dni to tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających będących następstwem otrzymania zgłoszenia w ramach kanałów whistleblowingowych. Treści szkoleniowe podzielone są merytorycznie i metodycznie w taki sposób, aby zapewnić pełne omówienie relewantnych kwestii oraz należyte zrozumienie tematyki:

Trening I: Wprowadzenie do tematyki whistleblowingu, standardy i wymagania dyrektywy

Szkolenie rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do tematyki whistleblowingu, przedstawione zostają rodzaje stosowanych metod i typologie. Przedmiotem rozważań jest norma ISO 37002 Whistleblowing Management Systems. Wskazane zostaje, jak wykorzystać istniejące w organizacji rozwiązania przy wdrażaniu mechanizmów whistleblowingowych. W dalszej części zajęć następuje omówienie wymagań dyrektywy pod kątem wyzwań, jakie pojawić mogą się przy wdrażaniu w organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach.

Trening II: Praktyczne aspekty wdrażania i zapewniania skuteczności mechanizmów whistleblowingowych

Drugi dzień bazuje na wiedzy przekazanej dnia pierwszego. Podczas warsztatu omawiane jest krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji system informowania o nieprawidłowościach i na jakie wyzwania zwrócić szczególna uwagę. Punkt ciężkości położony jest zarówno na zachowania określonych wymogów organizacyjnych, jak również na zagadnienia odpowiedniej ochrony sygnalisty. Dalsza część zajęć uzmysłowić ma, jak ważna jest współpraca różnych komórek organizacyjnych odnośnie zagadnień whistleblowingu. Następuje omówienie występujących tutaj współzależności. Ten dzień kursowy kończy się praktycznym case study: omawiane jest konkretne, wieloaspektowe zgłoszenie i wspólnie analizowane są możliwości działania – nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale także zmian systemowych.

Trening III: Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz informatyka śledcza

Trzeci dzień rozpoczyna się od omówienia aspektów organizacyjnych prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Przedstawiany jest tzw. cykl „życia” incydentu od zdarzenia, poprzez zgłoszenie i jego analizę aż do wniosków i podejmowanych działań Szczegółowej analizie poddawane są poszczególne etapy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. wymogi w zakresie rejestracji i kwalifikacji, planowanie pracy, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, zbieranie materiału dowodowego. Omawiane są kwestie zakończenia postępowania w postaci konsekwencji dla osoby dopuszczającej się nieprawidłowości oraz dla relewantnych procesów (ulepszanie procesów i wdrażanie zmian). Wskazane zostanie ponadto, jak przygotować raport kończący postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania. Druga część zajęć poświęcona jest zagadnieniom informatyki śledczej oraz e-discovery: zabezpieczania dowodów cyfrowych, ich analizy, narzędzi oraz raportowania. Zajęcia kończą się praktycznym case study.

Trening IV: Prawne oraz interpersonalne aspekty wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Ostatni dzień kursowy rozpoczyna syntetyczne przedstawienie prawnych aspektów prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Prezentowane są ramy prawne prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów zbierania, zabezpieczania i analizowania dowodów. Następnie uczestnicy poznają praktyczne aspekty przeprowadzania audytów śledczych. W oparciu o konkretne stany faktyczne wskazywane jest, na co zwracać uwagę przy przeprowadzaniu audytu oraz jakie są symptomy występowania nadużyć i innych nieprawidłowości. Uczestnicy w ramach case study zastanawiają się wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów. Zajęcia kończą się warsztatami z prowadzenia wewnętrznych rozmów wyjaśniających: z sygnalistą, potencjalnym świadkiem oraz osobą, której zgłoszenie dotyczy.

| Dla kogo jest ten kurs?

Ze względu na szeroki zakres stosowania dyrektywy whistleblowingowej szkolenie adresowane jest zarówno do reprezentantów sektora prywatnego, jak i publicznego. Do udziału w szkoleniu zachęcamy nie tylko oficerów compliance, ale także wszystkie osoby, którym powierzone będzie w organizacji wprowadzenie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach.

| Prelegenci*

Wśród prelegentów m.in.:

 

Marta Janowska (ACO, ACE)

Senior associate w Kancelarii TaylorWessing, radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach, począwszy od transakcji typu M&A oraz zagadnień korporacyjnych, po kwestie wdrażania systemów compliance, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy.

 

Marcin Bryniarski (ACO)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat, kieruje Działem Prawnym i Compliance i odpowiada za całość kwestii prawnych wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą (9 jurysdykcji).

 

Dorota Jakubowska (ACO)

Zarządza działem zakupów w T-Systems Polska grupy T-Mobile Polska S.A. Tworzy i implementuje rozwiązania compliance w procesach zakupowych. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie postępowania z sygnalistami od momentu zgłoszenia, prowadzenia oraz ochrony. Approved Compliance Officer.

 

 

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

Anna Różalska, ACO

Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance.

 

Paweł Sawicki (ACO)

Adwokat, partner w kancelarii NGL Legal kierujący praktyką prawa karnego gospodarcze, śledztw i compliance. Ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących wykrywania nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, wyprowadzaniem majątku, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Posiada certyfikaty ACO, AMLCO i AWCO.

 

dr inż. Marek Stolarski, MBA

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji, obecnie Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Techland sp z o. o. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek komitetu technicznego KT 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych) z odznaczeniem 2015 Lawrence D. Eicher Leadership Award. Biegły sądowy z zakresu informatyki i bezpieczeństwa komputerowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (III kadencja), biegły skarbowy z zakresu informatyki przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, audytor wiodący SZBI zgodnego z ISO/IEC 27001 (IRCA), licencjonowany prywatny detektyw.

 

Anna Tomiczek (ACE)

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture.

 

Katarzyna Wojtaszyn (ACO)

Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie business security i compliance. Autorka publikacji prawnych, prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

 

 

Jacek Zdziarstek, ACE

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 22-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 ( w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing. Obecnie zajmuje się monitorowaniem ryzyka compliance w globalnej instytucji finansowej. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec, prowadzący wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty i treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom.

 

*Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

 

rejestracja

Lis
15
pon
Approved AML Compliance Officer (AMLCO) – ONLINE @ Szkolenie ONLINE (link do zalogowania zostanie wysłany przed szkoleniem)
Lis 15 – Lis 16 całodniowy

Approved AML Compliance Officer (AMLCO)

| Koncepcja

Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w związku z postępującym przeniesieniem operacji biznesowych ze świata realnego do świata wirtualnego, o wiele więcej instytucji jest narażonych na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wraz z rozszerzeniem katalogu podmiotów w art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, funkcja zapobiegawcza instytucji obowiązanych wkroczyła w zupełnie nowe obszary działalności biznesowej znacząco wykraczając poza obszar finansów i ubezpieczeń. Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym, dotychczas kojarzone z sektorem finansowym, wprowadzają liczne wymogi dla nowych podmiotów, włączając je do grupy tzw. instytucji obowiązanych. Jednocześnie ich naruszenie zagrożone jest dotkliwymi sankcjami zarówno dla spółki, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Otoczenie regulacyjne w tym obszarze podlega nieustannym zmianom, czego przykładem jest nie tylko implementacja czwartej dyrektywy AML (która zakłada kompleksowe podejście do analizy ryzyka, nakłada wymóg identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerza definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz limitów rejestracji transakcji), ale także nowe projekty przepisów krajowych implementujące V oraz VI dyrektywę AML. Projektowane przepisy ponownie rozszerzają listę instytucji obowiązanych oraz wprowadzają dodatkowe obowiązki regulacyjne dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje obowiązane. Przepisy uszczegóławiają definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Nakazują m.in. także dokumentowanie problemów związanych z nieustaleniem beneficjenta rzeczywistego. Pojawiły się także nowe podmioty, które podlegają wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zmiany w przepisach wiążą się z koniecznością dostosowania przez instytucje obowiązane wewnętrznych procesów do nowych obowiązków. Konieczna jest nie tylko sama znajomość przepisów, ale również ich prawidłowa interpretacja i przełożenie wymogów na operacyjną działalność organizacji, co w praktyce rodzi częste polemiki pomiędzy zespołami operacyjnymi a funkcją wspierającą zgodność w organizacji – dział compliance.

Szkolenie stworzone zostało z myślą o potrzebach instytucji niefinansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

| Przebieg kursu online

Program kursowy odbywa się w całości w module online z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego aktywną interakcję z prowadzącymi oraz pozostałymi uczestnikami przez cały czas trwania zajęć. Naszym priorytetem jest zapewnienie solidnej dawki wiedzy, ale również praca nad praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w obszarze AML. Stąd Uczestniczki i Uczestnicy w ramach szkolenia pracować będą nad konkretnymi praktycznymi zadaniami.

 • WIRTUALNA SESJA LATO 2021 (wolne miejsca)
  • 15.11.2021: 1 dzień kursowy, godz. 9-17
  • 16.11.2021: 2 dzień kursowy, godz. 9-17 (16.00-17.00 egzamin AMLCO)

 

Zarówno zajęcia, jak i egzamin, odbywają się w formie elektronicznej. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz egzaminów w tej postaci – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opiniami kursantów!

| Kurs AMLCO w ramach ECIP

Za udział w kursie i pomyślnie zdany egzamin Instytut Compliance przyznaje 40 punktów ECP w ramach kształcenia zawodowego ECIP – Ethic, Compliance, Integrity Professional. Warunkiem zaliczenia punktów na poczet ECIP jest posiadanie certyfikatu poziomu pierwszego (ACO, AFCO lub APCO). Po zdobyciu łącznie 100 ECP można przystąpić do egzaminu ACE, kończąc jednocześnie kierunek ECIP.

| Przedmiot kursu

Program kursowy spełniać ma następujące cele:

 • przekazać ma uczestnikom szkolenia wiedzę na temat problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie na poziomie krajowym i unijnym;
 • omówić zadania i obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • omówić praktyczne wyzwania podczas projektowania procesu AML / KYC w organizacji;
 • pokazać rozwiązania najczęstszych problemów w procesie implementacji procedury AML;
 • ukazać ma praktyczne przykłady mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, także z uwzględnieniem rozwoju nowych technologii;
 • zaznajomić uczestników z zasadami współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej;
 • przedstawić ma możliwość wykorzystania polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) i środków bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy;
 • pokazać rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • podkreślić rolę odpowiedniego dokumentowania wykonywanych obowiązków;
 • zaznajomić uczestników z odpowiedzialnością karną i finansową w razie naruszenia obowiązków.

| Dla kogo jest ten kurs?

Szkolenie adresowane jest nie tylko do oficerów compliance, ale także do szerokiego grona reprezentantów instytucji obowiązanych na gruncie ustawy AML, jak księgowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, osoby wykonujące zawody prawnicze, reprezentanci fundacji i stowarzyszeń, doradcy podatkowi, biegli rewidenci. Zajęcia adresowane są również do wszystkich osób zajmujących się w organizacjach niefinansowych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać aktualne trendy w zarządzaniu zgodnością w obszarze AML.

Reprezentantów organizacji finansowych zapraszamy na moduł AML w ramach programu AFCO – Approved Financial Compliance Officer.

| Prelegenci

Katarzyna Saganowska
EMEA Head of Compliance, TMF Group. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji oraz Podyplomowe Studia LL.M. in International Commercial Law (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegent studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoleniowiec zewnętrzny, prowadzi w ramach Instytutu Compliance szkolenia AML dla branż niefinansowych. Założycielka i członek nieformalnej Inicjatywy Compliance na rynku nieruchomości.

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

 

Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

rejestracja