Ocena skuteczności działań compliance w organizacji i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi

Kiedy:
11/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-11T09:00:00+01:00
2020-03-11T17:00:00+01:00
Gdzie:
Golden Floor Warszawa
Koszty:
880 PLN plus VAT
Kontakt:

Dlaczego warto:

“What gets measured gets managed” – mierzenie skuteczności działań compliance w organizacji jest nie tylko koniecznością, ale również stanowi swoiste wyzwanie dla oficera compliance oraz kierownictwa organizacji. Jakie narzędzia i mierniki wykorzystywać w procesie ewaluacji działań compliance w organizacji, kiedy i jak często mierzyć skuteczność CMS, czy korzystać przy tym z pomocy zewnętrznych podmiotów? Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza część szkolenia.

W drugiej części omawiana będzie metodologia zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi i weryfikowania kontrahentów. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w kontekście obowiązującego prawa (przykładowo przeciwdziałanie tzw. karuzelom VAT czy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), ale jego rola wzrasta niepomiernie w kontekście projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która przewiduje sankcje dla podmiotu zbiorowego za nieprawidłowości, których dopuścili się kontrahenci.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia:

  • mierzenia skuteczności CMS z perspektywy efektywności systemu zarządzania organizacją oraz realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • na przykładzie silnie regulowanego sektora bankowego omówione zostaną aspekty organizacji CMS, tj. rola i odpowiedzialność komórki compliance w ramach całego systemu kontroli wewnętrznej, jej cele, stosowane metodyki oraz mierniki wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym KPI i KRI,
  • identyfikacji ryzyka związanego ze współpracą z partnerami biznesowymi,
  • źródeł i sposobów pozyskiwania oraz weryfikacji informacji na temat krajowych i zagranicznych kontrahentów,
  • całego procesu weryfikacji partnerów – od określenia jego celu, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, poprzez częstotliwość, źródła, aż po dokumentację.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie badania skuteczności działań compliance oraz zarządzania relacjami z podmiotami trzecimi. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Paweł Ryszawa

Dyrektor Biura Testowania i Kontroli Ryzyka Braku Zgodności w BNP Paribas Bank Polska S.A. Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych PAN. Wieloletni pracownik compliance Raiffeisen Polbank, gdzie odpowiadał m.in. za projektowanie i wdrożenie systemu zapewnienia zgodności, w tym metodologii zarządzania ryzykiem braku zgodności. W BNP Paribas odpowiedzialny m.in. za niezależne monitorowanie wykonywane przez compliance w ramach funkcji kontroli, a także realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym mapowanie, określanie profilu i monitorowanie tego ryzyka. Prowadzi szkolenia w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej, systemu zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankowości.

Anna Tomiczek (ACO, ACE)

Oficer compliance przedsiębiorstwa energetycznego. Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Mówca na konferencjach poświęconych tematyce compliance.

Piotr Chmiel (CFE, CISA, CIA)

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja