admin

Posts by admin

Program współdziałania

Program współdziałania

Program współdziałania – Rewolucja w obszarze Tax Compliance Management Współdziałanie to nowa instytucja prawa podatkowego wprowadzona na gruncie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i zawarta w art. 111 pkt 5 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019, poz. 2200). Regulacja zacznie obowiązywać od […]

Kolejna edycja

Kolejna edycja zblokowanych zajęć w ramach programu Approved Compliance Expert zakończona z sukcesem! Dwanaścioro Uczestniczek i Uczestników przystąpiło 8 czerwca do egzaminu ACE kończącego program Approved Compliance Expert. Kurs wieńczy zajęcia w ramach programu ACE, które od tego roku oferowane są w formule zblokowanej. Już jesienią istnieć będzie możliwość przystąpienia do kolejnej edycji programu. Serdecznie […]

AML – ważne zmiany

AML – ważne zmiany Zaledwie kilka dni temu Komisja opublikowała ambitny i wielopłaszczyznowy plan działania, który przedstawia kompleksowe podejście do dalszego wzmacniania walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Plan określa środki, jakie podejmie Komisja w ciągu najbliższych 12 miesięcy w celu lepszego egzekwowania, nadzorowania i koordynowania przepisów dotyczących AML / CTF. Nadrzędnym celem […]

Nadzwyczajna zmiana stosunków w kontekście epidemii COVID-19

Nadzwyczajna zmiana stosunków w kontekście epidemii COVID-19 Warszawa, 02.04.2020 r. Cel regulacji i pojęcie. 2 Przesłanki materialnoprawne wystąpienia z roszczeniem na podstawie art. 3571 k.c.: 2 Termin zgłoszenia żądania zmiany stosunku prawnego. 4 Konieczność działania sądu. 4 Możliwe rozstrzygnięcia sądu. 4 Klauzula rebus sic stantibus w kontekście obecnej sytuacji w sądach. 5   a. Cel […]

Marcowe ACO i ACE z sukcesem zakończone ONLINE!

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb! Zobasłyszymy się z Państwem! W obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji motto naszej działalności “Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym” powinno raczej brzmieć „Kto przestał reagować na zmieniające się okoliczności, traci biznesową rację bytu”. Sytuacja związana z koronawirusem stawia nas wszystkich przed nowymi biznesowymi wyzwaniami, którymi musimy stawić czoła. […]

Covid19 – zarządzanie w sytuacji kryzysowej

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Magda Zwolińska Warszawa, 17-03-2020   UWAGI OGÓLNE Co to jest kryzys? Kryzysy z punktu widzenia komunikacji można podzielić na dwa rodzaje: Wewnątrz organizacji Nagłe wydarzenie lub nieprzewidziany rozwój sytuacji, który wymusza podjęcie nagłych działań w celu ochrony pracowników, klientów, środowiska i zabezpieczenia interesów organizacji. Na […]

Koronawirus – konsekwencje prawne

KORONAWIRUS – WYBRANE KONSEKWENCJE PRAWNE Paweł Pogorzelski, Krzysztof Hajdamowicz, Grzegorz Nowaczek, Barnaba Rud-Chlipalski Warszawa, 17-03-2020 4 marca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym pacjencie w Polsce zarażonym wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Tym samym tzw. koronawirus oficjalnie dotarł do Polski. W kolejnych dniach ujawniono kilkanaście kolejnych przypadków, a potwierdzenie następnych przypadków zarażenia jest […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wsparcie w weryfikacji klienta czy źródło wątpliwości? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z jednej perspektywy wprowadził dla firm nowe obowiązki rejestracyjne, z drugiej ma stać się dobrym źródłem informacji dla instytucji obowiązanych, które muszą ustalać, kto stoi za transakcją, aby realizować obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i […]

Compliance w prakyce

Systemy zarządzania zgodnością- compliance w praktyce Redakcja naukowa: Bartosz Makowicz, Bartosz Jagura Autorzy: Witold Chomiczewski, Marcin Ciemiński, Monika Diehl, Katarzyna Dulewicz, Oskar Filipowski, Magdalena Gertig, Bartosz Jagura, Piotr Janecki, Janusz Januszkiewicz, Dominik Lubasz, Bartosz Makowicz, Paweł Pogorzelski, Karol Rajewski, Paweł Ryszawa, Tomasz Sancewicz, Joanna Stolarek, Anna Tomiczek, Piotr Welenc, Jacek Zdziarstek Tworzenie i zapewnienie skuteczności […]

Wywiad z prof. Makowiczem o nowej UOPZ

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z prof. Bartoszem Makowiczem o tym, jak planowane reformy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny pod groźbą kary wpłyną na systemy zarządzania zgodnością: wywiad w portalu prawo.pl tutaj. Tematyka omawiana będzie szczegółowo podczas Compliance Days 2019.

1 2 3 4 5 6