admin

Posts by admin

Whistleblowing w podmiotach publicznych

Whistleblowing w podmiotach publicznych Podmioty publiczne, ściśle kierując się zasadą legalizmu, czekają z wdrażaniem regulaminów zgłoszeń wewnętrznych do wejścia w życie polskiej ustawy implementującej dyrektywę UE. Jedno jest pewne: skuteczny whistleblowing to nie samo formalne przyjęcie regulaminu zgłoszeń, a proces budowania świadomości i promowania kultury otwartości zgłoszeń (tzw. speak-up culture). Od czego zacząć? – Najlepiej […]

Nowe obowiązki należytej staranności w łańcuchu dostaw

Niemiecka ustawa dot. obowiązków należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt / ang. Supply Chain Due Diligence Act) weszła w życie 1.01.2023 r. dla zapobiegania naruszeniom prawa ochrony środowiska oraz praw człowieka w łańcuchu dostaw usług i produktów Więcej na temat zrównoważonego rozwoju na szkoleniu Approved-ESG-Officer, już 14-16 MARCA 2023! Czytaj dalej..