Compliance w pigułce. Systemy zarządzania zgodnością w oparciu o ISO 19600 i systemy zarządzania ryzykiem korupcji w oparciu o ISO 37001 w kontekście wymogów ustawy o jawności życia publicznego

Kiedy:
11/06/2018@09:00 – 17:00
2018-06-11T09:00:00+02:00
2018-06-11T17:00:00+02:00
Gdzie:
Centrum Sienna
Koszty:
780 PLN plus VAT

Dlaczego:

Zarządzanie zgodnością jako podejście systemowe staje się standardem prowadzenia działalności gospodarczej. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zalecają realizację funkcji compliance w spółkach publicznych, coraz większa presja rynku skłania przedsiębiorców do wprowadzania rozwiązań compliance, a projektowana Ustawa o jawności życia publicznego przewiduje dotkliwe sankcje nie tylko za brak mechanizmów antykorupcyjnych, ale także ich nieskuteczność lub pozorność.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników na podstawie konkretnych przykładów w materię compliance, wskazanie roli systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) w przedsiębiorstwie i przedstawienie praktycznych aspektów kształtowania CMS w oparciu o normę ISO 19600 Compliance Management Systems. Rozważania uzupełnione będą o węzłowe przedstawienie normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems w kontekście wymagań projektowanej Ustawy o jawności życia publicznego. Szkolenie składać będzie się w trzech części: podstaw compliance, praktycznych aspektów wdrażania systemów zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie oraz przedstawienia wymogów Ustawy o jawności życia publicznego odnośnie programów antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie.

Treści:

Uczestnicy poznają rozwój compliance oraz zapoznani zostaną z podstawowymi pojęciami compliance. Podjęty zostanie temat funkcji oraz różnorodnych jakościowych i ilościowych zalet CMS. Nastąpi również wprowadzenie w tematykę modeli i metod CMS. Omówione zostaną podstawy budowy CMS, wyzwania oraz szanse różnych modeli, a także praktyczne wskazówki na temat integracji CMS w istniejące procesy przedsiębiorstwa. Wszystkie te elementy omawiane będą w oparciu o normę ISO 19600 oraz z uwzględnieniem przykładów implementacji CMS w międzynarodowym koncernie.

W ostatniej części zajęć omówione zostaną wymogi Ustawy o jawności życia publicznego odnośnie programów antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dla kogo:

Trening adresowany jest zarówno dla nowicjuszy – osób, które dopiero przygotowują się do wykonywania zadań compliance w różnego rodzaju organizacjach, jak i osób, które pragną usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie. Szczególnie zalecany jest on w kontekście dostosowania się do wymogów Ustawy o jawności życia publicznego.

Prelegenci:

JaguraDr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

FilipowskiDr Oskar Filipowski

Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Opłata kursowa: 780 PLN plus VAT

rejestracja