Magazyn

“Compliance”

| Magazyn Fachowy Instytutu Compliance

Drodzy Complianiści!

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk fachowy magazyn „Compliance”! Magazyn powstał z inicjatywy, koncpecji i projektu profesora Bartosza Makowicza, kierownika Viadrina Compliance Center na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz pomysłodawcy Instytutu Compliance. Od 2016 r. „Compliance” ukazuje się regularnie jako darmowe wydanie internetowe.

Nasz magazyn dedykujemy głównie osobom zajmującym się zarządzaniem zgodnością w organizacjach. Zawód oficera compliance niesie ze sobą wielkie wyzwania! Oficer compliance musi z jednej strony wdrażać w swojej organizacji odpowiednie mechanizmy compliance, z drugiej strony musi on na bieżąco informować się o zmieniających się wymaganiach i obowiązkach compliance. Naszym celem jest ułatwienie Państwu codziennej pracy: Z jednej strony prezentujemy na łamach magazynu nowoczesne metody compliance, z drugiej strony będziemy informować Państwa na bieżąco o zmieniającym się świecie compliance.

Czy prawnik, ekonomista, inżynier: nasze artykuły napisane są w ten sposób, aby każdy mógł zrozumieć poruszaną w nich interdyscyplinarną materię compliance. Krótko, zwięźle, na temat, z grafikami i zdjęciami, od ekspertów, z pierwszej ręki – to nasza dewiza!

| Aktualne wydanie 3/2019 – 1/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| W aktualnym wydaniu:

 • Aktualności
 • …z Instytutu Compliance
 • ECIP – Ethics, Compliance & Integrity Professional
 • Zreformowany program szkoleniowy Instytutu Compliance
 • Temat przewodni numeru: Compliance International
 • Compliance International – Cz. I: Wybrane kraje Europy Zachodniej, Dr. Bartosz Jagura, LL.M.
 • Compliance International – Cz. II: Wybrane kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Arkadiusz Korzeniewski i Maciej Kópczyński (ACO)
 • Reforma sankcjonowania podmiotów zbiorowych w Niemczech, Prof. Dr. Bartosz Makowicz
 • Compliance Made in Italy, Agata Adamowicz, LL.M. (ACO)
 • Program współdziałania – rewolucja w obszarze Tax Compliance Management, Małgorzata Różańska (ACO) i Rafał Półtorak (ACO)
 • Compliance a INDUSTRY 4.0, Piotr Janecki, LL.M.
 • OPINIE: USTAWA AML DO POPRAWKI, Katarzyna Saganowska, LL.M.
 • Compliance w kontekście prowadzenia przez spółkę działalności na rynkach regulowanych, Katarzyna Ramut-Wąż
 • Compliance, czyli zgodność… Ale z czym?, Krzysztof Motylski (ACO)
 • Raport compliance, Michael Zammert
 • Polsko-Niemieckie Forum Compliance, Patrycja Żak

 

 

| Rejestracja

Hasło do pobrania aktualnego numeru otrzymać można po darmowej rejestracji poniżej.

Pobierz magazyn Instytutu Compliance (możliwe dopiero po darmowej rejestracji i otrzymaniu hasła dostępu).

pdfbuddy

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Wydawcą;
 • kontakt z Wydawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki kwartalnika „Compliance” oraz informacji z Instytutu Compliance do czasu cofnięcia zgody;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, bez podania danych nie jest możliwe wysyłanie bezpłatnego kwartalnika „Compliance” oraz informacji z Instytutu Compliance.

Wyrażam zgodę na bieżące otrzymywanie bezpłatnego kwartalnika “Compliance” oraz informacji z Instytutu Compliance. Wydawcą kwartalnika jest Instytut Compliance Sp. z o. o. z siedzibą w Słubicach (96-100) przy ul. T. Kościuszki 1. Kontakt z redakcją: info(at)instytutcompliance(dot)pl