Metodologia analizy ryzyka w działaniach compliance. Zintegrowane podejście GRC

Kiedy:
10/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-10T09:00:00+01:00
2020-03-10T17:00:00+01:00
Gdzie:
Golden Floor Warszawa
Koszty:
880 PLN plus VAT
Kontakt:

Dlaczego warto:

Punktem wyjścia przy tworzeniu każdego systemu zarządzania compliance jest analiza ryzyk regulacyjnych, jakie wiążą się z działalnością danego podmiotu. Przydatne jest tutaj odwołanie się do metod i narzędzi stosowanych w ogólnym zarządzaniu ryzykiem.

Przedmiot szkolenia:

W ramach szkolenia omówione będą kwestie analizy ryzyk compliance z wykorzystaniem stosowanych w organizacji narzędzi:

  • przedstawione zostaną podstawy metodologii zarządzania ryzykiem: różnice międzysektorowe w zarządzaniu ryzykiem, identyfikacja, kategoryzacja i pomiar ryzyka, analiza ryzyka w procesach, narzędzia służące ocenie ryzyka oraz standardy i praktyki zarządzania ryzykiem (zagadnienia te omawiane są pod kątem wykorzystania w działaniach compliance),
  • analizie poddane będą narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka, zaprezentowane zostaną różne typy map i rejestrów, a także omówione będą mechanizmy kontrolne służące minimalizacji ryzyka,
  • omówiona będzie dokumentacja podejmowanych działań,
  • zaprezentowane zostaną narzędzia informatyczne stosowane w procesie zarządzania ryzykiem oraz integracja działań w ramach podejścia GRC,
  • zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrażania systemu zarządzania zgodnością przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem,
  • przedstawione zostaną korzyści wynikające z funkcjonalnego połączenia zarządzania ryzykiem i compliance; zaprezentowane będzie, jakie są możliwości zarządzania ryzkiem zgodności w ramach procesów biznesowych.

Dla kogo:

Omawiane treści stanowią niezbędne kompendium wiedzy i umiejętności koniecznych w pracy każdego oficera compliance. Będą one szczególnie cenne dla oficerów compliance mających wykształcenie inne niż ekonomiczne (np. prawnicze), którzy muszą wykorzystywać w swojej codziennej pracy metodologię zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, compliance, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Wieloletni wykładowca zagadnień compliance Warszawskiego Instytutu Bankowego. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance, compliance.

Radosław Lewandowski (ACO)

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, rynkowym oraz kredytowym, analizę ryzyk kontraktowych, a także za wdrożenie i ciągły rozwój funkcji compliance w organizacji. Posiada 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w sektorze energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja