SankcjeFinansowy

Kiedy:
11/05/2022@12:45 – 16:00
2022-05-11T12:45:00+02:00
2022-05-11T16:00:00+02:00
Gdzie:
ONLINE
Koszty:
480 PLN plus VAT
Kontakt:

 

Sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych

Kiedy: 11 maja 2022, 12.45-16.00

Gdzie: online

Koszty: 480 zł plus VAT

UWAGA: szkolenie to może być realizowane samodzielnie lub łącznie ze szkoleniem „Sankcje międzynarodowe – praktyka & wymagania organizacyjne” odbywającym się w godz. przedpołudniowych (9.00-12.15). W przypadku łącznego zakupu obydwu szkoleń przewidziany jest rabat, łączna cena to 880 zł netto. Ze względu na uzupełniające się zakresy szkoleń rekomendujemy odbycie ich wspólnie.

Dlaczego: Instytucje finansowe ze względu na charakter działalności, a więc m.in. prowadzenie rachunków mogących być wykorzystywane do dokonywania rozliczeń transakcji objętych sankcjami międzynarodowymi, należą do szczególnej kategorii podmiotów w ramach systemu stosowania sankcji. Aktualna sytuacja związana z nakładaniem sankcji gospodarczych będących następstwem wojskowej agresji Rosji na Ukrainę spowodowała, że temat zyskał ogromnie na znaczeniu, a częstotliwość nakładania nowych sankcji wiąże się dla instytucji finansowych z koniecznością ustawicznej weryfikacji list sankcyjnych. W ramach szkolenia adresowane będą specyficzne zagadnienia związane z praktyką sankcyjną w funkcjonowaniu instytucji finansowych. Szkolenie polecamy zarówno osobom, które na co dzień pracują w obszarze sankcji – jako aktualizację stanu wiedzy i umiejętności, a także możliwość cennej wymiany doświadczeń i omówienia pojawiających się w pracy wyzwań, jak również osobom, które dopiero rozpoczynają swoją zawodową karierę w tym obszarze.

Co: Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień sankcji międzynarodowych w praktyce funkcjonowania instytucji finansowych. Szkolenie rozpocznie się od przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego (US, UK i EU) w związku z wojną w Ukrainie. Omówiony zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawodawstwa sankcyjnego. W dalszej kolejności rozważania dotyczyć będą sankcji jako elementu oceny ryzyka w działalności instytucji finansowej. Następnie punkt ciężkości położony będzie na stosowanie sankcji na podstawie wytycznych i zaleceń Wolfsberg Group. W dalszej części podejmowany będzie zasadniczy temat praktycznych aspektów zamrażania oraz nieudostępniania wartości majątkowych przez instytucje finansowe.

Dla kogo: Ze względu na aktualną sytuację odbycie szkolenia zalecane jest dla szerokiego kręgu podmiotów sektora finansowego. Po szkoleniu wydawany jest certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Prelegent:

Wojciech Kapica, ACO

Radca prawny i partner w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO); specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.