Nowe obowiązki należytej staranności w łańcuchu dostaw

Niemiecka ustawa dot. obowiązków należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt / ang. Supply Chain Due Diligence Act) weszła w życie 1.01.2023 r. dla zapobiegania naruszeniom prawa ochrony środowiska oraz praw człowieka w łańcuchu dostaw usług i produktów

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju na szkoleniu Approved-ESG-Officer, już 14-16 MARCA 2023!

Czytaj dalej..