Wdrażanie systemów zarządzania zgodnością w oparciu o wartości i międzynarodowe standardy – szkolenie online dla ekspertów (prowadzi: Prof. Makowicz)

Kiedy:
09/09/2020@09:30 – 12:45
2020-09-09T09:30:00+02:00
2020-09-09T12:45:00+02:00
Gdzie:
Szkolenie ONLINE (link do zalogowania zostanie wysłany przed szkoleniem)
Koszty:
380 PLN plus VAT

Dlaczego?: Norma ISO 37301 (była 19600) Compliance Management Systems jest globalnie przyjętym standardem compliance. Podlega ona obecnie aktualizacji i już w 2020 r. zostanie po zmianach opublikowana jako norma ISO 37301. W tej formie po raz pierwszy podlegać będzie certyfikacji. Obecnie organizacje i spółki nie tylko na świecie ale coraz częściej także w Polsce decydują się na implementację ISO 37301. Dzięki temu spółka staje się wiarygodnym i bezpiecznym graczem na rynku globalnym, generując swoistą wartość dodaną organizacji. ISO 37301może nie tylko być implementowane od podstaw, może także służyć weryfikacji istniejących systemów celem podniesienia ich jakości zgodnie z międzynarodowym standardem. Centralnym elementem CMS, także w założeniu norm, jest kreowanie długofalowej kultury zgodności, w której to zasadnicze znaczenie mają wartości.

Co?: Uczestnicy poznają normę ISO 37301„z pierwszej ręki”, przedstawiony zostanie cykl wdrażania zgodnie z normą na modelu „step-by-step”. Nacisk położony zostanie na znaczeniu wartości oraz integralności, etyki i zachowań w ramach optymalizacji CMS. Ekspert prowadzący szkolenie, Prof. Dr. Bartosz Makowicz, uczestniczył bezpośrednio w kształtowaniu normy ISO 37301 na poziomie globalnym oraz zaangażowany jest aktualnie w jej rewizję oraz pracę nad nowymi normami (whistleblowing oraz governance). Uczestnicy dowiedzą się, jakie były motywy i rozwój normy, jakie są jej podstawy i przede wszystkim, w jaki sposób wdrożyć normę w strukturze danej organizacji. Krok po kroku zostaną omówione poszczególne etapy procesu wdrażania CMS zgodnie z normą, w oparciu o konkretne przykłady z praktyki. Uczestnicy posiądą ponadto wiedzę odnośnie aktualnego stanu prac nad dalszymi normami oraz ich znaczeniu.

Dla kogo?: Trening adresowany jest do osób na co dzień zajmujących się compliance w różnego typu organizacjach, nie tylko sektora prywatnego. Treść i metodyka kursu skonstruowane są w ten sposób, aby udział w kursie umożliwić także osobom, które zajmują się optymalizacją istniejących systemów, jak i wdrażaniem ich od początku. Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci:

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Założyciel Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytutu Compliance, wykładowca i autor szkoleń w Compliance Academy Münster oraz Instytutu Compliance. Profesor i doktor nauk prawnych. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance, governance i integrity. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. niemieckiego czasopisma Compliance czy Transparency International. Przewodniczy niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 / 37301 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Doradzał min. Federalnemu Ministerstwu Obrony, podmiotom prywatnum oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu i ulepszaniu systemów zgodności.

 

 

Opłata kursowa (półdniowe szkolenie online): 380 PLN plus VAT

rejestracja