AAML – Approved AML Officer (2 dni)

Kiedy:
01/10/2019@09:00 – 02/10/2019@17:00
2019-10-01T09:00:00+02:00
2019-10-02T17:00:00+02:00
Gdzie:
Centrum Sienna

Wiele instytucji jest narażone na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym wprowadzają liczne wymogi dla tzw. instytucji obowiązanych. Jednocześnie ich naruszenie zagrożone jest dotkliwymi sankcjami. Otoczenie regulacyjne w tym obszarze podlega nieustannym zmianom, czego przykładem jest nie tylko wymóg implementacji już czwartej dyrektywy AML, która zakłada kompleksowe podejście do analizy ryzyka, nakłada wymóg identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerza definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz limitów rejestracji transakcji. Obecnie trwają prace już nad piątą dyrektywą AML i warto jej przyszłe postanowienia uwzględniać przy tworzeniu programów przeciwdziałania praniu pieniędzy w organizacjach.

Zmiany w przepisach wiążą się z koniecznością dostosowania przez instytucje obowiązane wewnętrznych procesów do nowych obowiązków. Konieczna jest nie tylko sama znajomość przepisów, ale również ich prawidłowa interpretacja i przełożenie wymogów na funkcjonowanie organizacji. Trzeba także pamiętać, że krąg instytucji obowiązanych jest znacznie szerzy niż same tylko instytucje finansowe!

Przebieg kursu:

 • 1.10.2019: 1 dzień kursowy, godz. 9-17
 • 2.10.2019: 2 dzień kursowy, godz. 9-17
 • 7.10.2019: Egzamin certyfikujący (godzina zostanie podana)

Co: Program kursowy spełniać ma następujące cele:

 • przekazać ma uczestnikom szkolenia wiedzę na temat problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie na poziomie krajowym i unijnym;
 • omówić zadania i obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • ukazać ma praktyczne przykłady mechanizmów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, także z uwzględnieniem rozwoju nowych technologii;
 • zaznajomić uczestników z zasadami współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej;
 • przedstawić ma możliwość wykorzystania polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) i środków bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy;
 • pokazać rolę i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • podkreślić rolę odpowiedniego dokumentowania wykonywanych obowiązków;
 • zaznajomić uczestników z odpowiedzialnością karną i finansową w razie naruszenia obowiązków.

Dla kogo: Zajęcia adresowane są do wszystkich osób zajmujących się w organizacjach przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oficerów compliance, prawników, członków organów spółek.

Wśród prelegentów m.in.:

Katarzyna Saganowska

EMEA Compliance Manger w Jones Lang LaSalle (JLL). Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa) oraz Podyplomowe Studia Polityka Compliance w Organizacji (Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegentka na licznych konferencjach, szkoleniach oraz w ramach studiów podyplomowych.

 

Marta Janowska (ACO, ACE)

Marta Janowska w Kancelarii KOLS wspiera rozwój praktyki compliance, zajmując się doradztwem w obszarze wdrażania systemów compliance oraz rozwiązań w konkretnych obszarach narażonych na ryzyko niezgodności działalności z prawem, w szczególności w obszarze AML i konfliktu interesu. W swojej praktyce poświęca wiele miejsca na aspekty związane z komunikacją z pracownikami oraz innymi interesariuszami, a także budowaniem kultury organizacyjnej niezbędnych do skutecznego wdrożenia systemów Compliance. Dodatkowo Marta Janowska praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Marta Janowska posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów due diligence, w tym przygotowywała prospekty emisyjne Spółek, a także zarządzała projektami obejmującymi łączenie różnych obszarów prawa. Przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych.

Opłata kursowa: 1660 PLN plus VAT (w przypadku szkolenia inhouse opłatę ustalamy indywidualnie)

rejestracja