Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w branży finansowej

Kiedy:
11/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-11T09:00:00+01:00
2020-03-11T17:00:00+01:00
Gdzie:
Warszawa (miejsce zostanie podane)
Koszty:
980 PLN plus VAT
Kontakt:

Dlaczego: Na naszych oczach dokonuje się dynamiczny rozwój compliance, przy czym szczególnie silny jest on w ramach regulowanego sektora finansowego. Wytyczne regulatora, a przede wszystkim akty prawne formułują konkretne wymagania odnośnie struktur compliance, roli komórki ds. zgodności, jej umiejscowienia w organizacji i przysługujących kompetencji. Ze względu na rozbudowane i specyficzne wymagania compliance dla tej branży, mające częściowo postać prawa powszechnie obowiązującego, konieczne jest odrębne omówienie wymagań w zakresie metodyki zarządzania zgodnością w branży finansowej.

Co: Kurs rozpoczyna się od przedstawienia zasadniczych wymogów prawnych i standardów rynkowych regulujących działalność komórki ds. zgodności w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli, odpowiedzialności, niezależności i efektywności – wszystko w kontekście funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej w instytucji finansowej. W dalszej części przedstawiane są prawne ramy współpracy komórki compliance z zarządem i radą nadzorczą oraz funkcjami kluczowymi w ramach organizacji, a także wymogi raportowania. Ostatni blok poświęcony jest procesowi zarządzania ryzykiem braku zgodności (identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie) w instytucji finansowej.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Planowani prelegenci:

Paweł Ryszawa

Dyrektor w pionie compliance BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości.

Lubomir Schreiber

Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A., radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie „Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – „Ethics, Compliance Professional”.