Metody działania compliance w instytucji finansowej, wyzwania digitalizacji, ochrona konsumenta

Kiedy:
12/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-12T09:00:00+01:00
2020-03-12T17:00:00+01:00
Gdzie:
Warszawa (miejsce zostanie podane)
Koszty:
980 PLN plus VAT
Kontakt:

Dlaczego: Zakres działania departamentu compliance w branży finansowej jest szeroki. Szczególnym wyzwaniem jest tutaj kształtowanie relacji z organem nadzoru – Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a także rola compliance w procesie budowy i oferowania produktów finansowych, szczególnie tych adresowanych do konsumentów. Departamenty compliance konfrontowane są także z wyzwaniami digitalizacji – czy to w oferowaniu produktów, czy to odnośnie nowych ryzyk w codziennej pracy instytucji finansowej.

Co: Zajęcia podzielone są na dwa bloki. W pierwszym omawiane są strategie i zasady kształtowania relacji z UKNF ze szczególnym uwzględnieniem roli komórki ds. zgodności. W dalszej części analizowana jest rola compliance w procesie budowy i oferowania produktów finansowych, a także wyzwania i bariery w procesie digitalizacji. Na koniec uczestnicy rozwiązują case study odnośnie przykładowego ujęcia zadań compliance w ramach ochrony konsumenta.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Planowani prelegenci:

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida.

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie „Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – „Ethics, Compliance Professional”.