Virtual Public Compliance Summit

Kiedy:
09/11/2020@09:00 – 13:00
2020-11-09T09:00:00+01:00
2020-11-09T13:00:00+01:00
Gdzie:
Konferencja ONLINE
Koszty:
188 PLN plus VAT

rejestracjaVirtual Public Compliance Summits

| AGENDA

UWAGA ZMIANA TERMINU: 9 listopada 2020 r., g. 9.00-13.30 | ONLINE

 

8.30-9.00 Logowanie    

9.00-9.15 Otwarcie i powitania

9.15-9.45 Wprowadzenie

Zarządzanie zgodnością w podmiotach publicznych – wyzwania i szanse

> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center & Instytut Compliance

9.45-11.00 Panel I (dyskusyjny): Zarządzanie zgodnością w podmiotach publicznych: status quo, perspektywy, wyzwania           

Perspektywa spółki komunalnej

> Paweł Ludwiczak, ACO | Kierownik projektu ds. Systemu Zarządzania Zgodnością | MPK – Łódź Spółka z o.o.

Perspektywa JST

> dr hab. Marcin Szewczak | Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Perspektywa SSP

Tomasz Słowiński | Pełnomocnik ds. kontroli | Polska Spółka Gazownictwa

Perspektywa urzędu/służby

> Iwona Banach | Audytor Wewnętrzny | Komenda Główna PSP

Perspektywa organu ochrony państwa

> Katarzyna Wojtaszyn | Specjalistka zwalczania przestępczości gospodarczej

> Moderacja: Dr. Bartosz Jagura | Instytut Compliance

11.00-11.15 Krótka przerwa     

11.15-12.00 Workshop: Jak zabrać się krok po kroku za wdrożenie CMS w podmiocie publicznym?

> Sebastian Burgemejster | Członek zarządu IIA Polska

12.00-13.30 Panel II (z prezentacjami): Wybrane obszary ryzyk i metody         

Przeciwdziałanie korupcji

dr Robert Lizak | Dyrektor Gabinetu Szefa | CBA

Praktyczne aspekty zarządzania konfliktem interesów w organizacji

> Małgorzata Wojciechowska-Brennek | Ekspert compliance

Wdrażanie systemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) w kontekście wymogów dyrektywu UE dot. ochrony sygnalistów

> Anna Tomiczek | Oficer Compliance | Tauron Polska Energia S.A.

> Moderacja: Piotr Welenc | Dyrektor Governance Risk Compliance | Wolters Kluwer

13.30 Zakończenie

| PRELEGENCI

Iwona Banach (ACO)

certyfikowany audytor IT (IRCA ISO22301, IRCA ISO27001 LA, QAVal.) i audytor wewnętrzny w jednym z urzędów centralnych sektora finansów publicznych, certyfikowany compliance oficer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym ponad 10 lat jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

 

Małgorzata Wojciechowska-Brennek

Ekspert Compliance. Absolwentka Socjologii na UW oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na  Akademii Kożmińskiego. ACO. Problematyką przeciwdziałania korupcji zajmuje się od przeszło 20-lat. Ostatnio w PGE (pracownik Departamentu Compliance), wcześniej w ZUS (Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji) oraz w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (kierownik projektów i  radca ds. politycznych). Była Prezes polskiego oddziału Transparency International.  Autorka wniosków projektowych i koordynatorka projektów związanych w tematyką nadużyć i dostępu do informacji publicznej sfinansowanych z  środków Unii Europejskiej i Programu Swiss Contribution. Ekspert organizacji pozarządowych ds. zapobiegania korupcji  – 0d 2011 Fundacji Republikańskiej, wcześniej Instytutu Sobieskiego i Centrum Adama Smitha (również członek Zarządu). Autorka instrumentów antykorupcyjnych funkcjonujących w ZUS oraz były Obserwator przetargów w obszarze IT o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Autorka komentarzy oraz artykułów i publikacji na temat korupcji, dostępu do informacji publicznej oraz nieprawidłowości przy wdrażaniu funduszy strukturalnych.

 

Sebastian Burgemejster

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Propagator idei zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Wieloletni Prezes i członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Członek Rady Fundacji BuildingBlocks, Komitetu Audytu MSZ. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA, Komitetu Technicznego PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji. Akredytowany trener ISACA. Partner zarządzający w firmach doradczo-audytorskich oraz edukacyjnych: BW Advisory Sp. z o.o., ITGRC Advisory LTD oraz właściciel marki Akademia ITGRC. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CPDSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF, COBIT2019F i Advanced SOC.

Dr. Bartosz Jagura, LL.M., (ACO)

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową. Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych systemów zarządzania compliance. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Freie Universität Berlin. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

dr Robert Lizak

Dr nauk prawnych. Ekspert Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz United Nations Global Compact Network Poland. Były ekspert Komisji Europejskiej ds. unikania konfliktu interesów. Współtwórca nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwent programu Strategic Management of Regulatory and Enforcement Agencies na John F. Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda.

 

Paweł Ludwiczak (ACO)

Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył podyplomowe studia prawa finansowego i gospodarczego na UŁ i studium menedżerskie MiniMBA w PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ i Minot State University. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer (ACO). Kierownik projektu System Zarządzania Zgodnością (Compliance) i Rzecznik Etyki w MPK-Łódź Spółka z o.o. Prelegent na różnych konferencjach i warsztatach. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat ochrony danych osobowych i compliance.

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

Tomasz Słowiński, ACO

Absolwent dziennikarstwa UKSW, MBA oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu, administracji publicznej i finansów, a także ACO w Instytucie Compliance. Specjalista kontroli wewnętrznej z wieloletnim stażem w sektorze publicznym. Obecnie pełnomocnik ds. kontroli w Polskiej Spółce Gazownictwa. Po godzinach prezes Zarządu Fundacji Instytut Haliny Konopackiej.

 

 

Anna Tomiczek (ACE)

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej.
W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture.

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu

Katarzyna Wojtaszyn, ACO

Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie business security i compliance. Autorka publikacji prawnych, prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

 

rejestracja