Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej

Kiedy:
19/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-19T09:00:00+01:00
2020-03-19T17:00:00+01:00
Gdzie:
Warszawa (miejsce zostanie podane)
Koszty:
980 PLN plus VAT
Kontakt:

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie „Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – „Ethics, Compliance Professional”.

Dlaczego: Wraz z kolejnymi nowelizacjami aktów prawnych dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy funkcja zapobiegawcza instytucji obowiązanych wkroczyła w zupełnie nowe obszary działalności biznesowej. Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym wprowadzają liczne nowe wymogi dla instytucji obowiązanych. Jednocześnie ich naruszenie zagrożone jest dotkliwymi sankcjami zarówno dla spółki, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Otoczenie regulacyjne w tym obszarze podlega nieustannym zmianom, czego przykładem jest nie tylko wymóg implementacji już czwartej dyrektywy AML, która zakłada kompleksowe podejście do analizy ryzyka, nakłada wymóg identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerza definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz limitów rejestracji transakcji. Obecnie trwają prace już nad V oraz VI dyrektywą AML i warto ich przyszłe postanowienia uwzględniać przy tworzeniu programów przeciwdziałania praniu pieniędzy w organizacjach. Zmiany w przepisach wiążą się z koniecznością dostosowania przez instytucje obowiązane wewnętrznych procesów do nowych obowiązków. Konieczna jest nie tylko sama znajomość przepisów, ale również ich prawidłowa interpretacja i przełożenie wymogów na funkcjonowanie organizacji.

Co: Celem treningu jest zaznajomienie uczestniczek i uczestników z nowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także tych dotyczących współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej. Omawiane jest tworzenie i wykorzystywanie polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), a także środki bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Przedstawicieli branż niefinansowych zapraszamy na program szkoleniowy Approved AML Compliance Officer.

Planowani prelegenci:

Janusz Januszkiewicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2006-2008 nadzorował kontrole wykonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych. Przez ponad 10 lat związany z sektorem bankowym, w ramach którego zarządzał procesami związanymi z polityką Poznaj Swojego Klienta, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz FATCA. Od 2019 r. związany z jednym z najprężniej rozwijających się banków jako Dyrektor Działu w obszarze bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla pracowników instytucji obowiązanych oraz regulatorów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie „Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – „Ethics, Compliance Professional”.