Przeciwdziałanie nadużyciom w instytucji finansowej, skuteczność compliance i soft skills oficera compliance

Kiedy:
18/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-18T09:00:00+01:00
2020-03-18T17:00:00+01:00
Gdzie:
Warszawa (miejsce zostanie podane)
Koszty:
980 PLN plus VAT
Kontakt:

Dlaczego: W instytucjach finansowych szczególną rolę odgrywa przeciwdziałanie szeroko rozumianym nadużyciom, a zadanie to zazwyczaj powierzane jest departamentom compliance, które odpowiadają za identyfikację obszarów ryzyka oraz prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Ich prowadzenie wymaga specyficznych umiejętności oraz odbywać musi się w oparciu o ściśle określone wewnętrzne procedury, z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego. W ramach tego szkolenia metodyka wykrywania nieprawidłowości w instytucji finansowej omawiana jest łącznie z kompetencjami miękkimi oficerów compliance.

Co: Przedmiotem szkolenia są praktyczne aspekty przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w organizacji finansowej. Omawiany jest „cykl życia” incydentu, metody i strategie wykrywania nieprawidłowości oraz tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, a także pozyskiwanie informacji w ramach kanałów whistleblowingowych. W drugiej części dnia omawiane są warunki skuteczności funkcji compliance w instytucji finansowej, a także mechanizmy zapewniające niezależność i efektywność realizacji funkcji compliance. Analizowane są także konieczne umiejętności miękkie skutecznego oficera compliance i budowanie autorytetu funkcji compliance w organizacji.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Planowani prelegenci:

Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW w Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Laureat Compliance Awards 2019 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz odbierający nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku.

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych (specjalizacja psychologiczna) na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. R. Kudlińskiego, kierunek: audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School, a także Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, trener NLP. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE), absolwent podyplomowych studiów compliance w Szkole Głównej Handlowej.

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie „Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – „Ethics, Compliance Professional”.