Praktyczne aspekty prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i kanały informowania o nieprawidłowościach: whistleblowing

Kiedy:
18/03/2020@09:00 – 17:00
2020-03-18T09:00:00+01:00
2020-03-18T17:00:00+01:00
Gdzie:
Golden Floor Warszawa
Koszty:
880 PLN plus VAT
Kontakt:

Dlaczego warto:

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem nadużyć wiążącym się z wymiernymi szkodami finansowymi dla organizacji, służy ponadto weryfikacji dokonywanych zgłoszeń odnoszących się do występowania w organizacji innego rodzaju nieprawidłowości. Owe nieprawidłowości skutkować mogą konsekwencjami prawnymi dla organizacji (przykładowo w przypadku występowania mobbingu czy dyskryminacji pracowników), ale mogą również rodzić ryzyko wizerunkowe. Ponadto, zgodnie z założeniami legislacyjnymi (projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających stanowić będzie istotny element dochowania należytej staranności – brak wewnętrznego wyjaśnienia sygnału o nieprawidłowości skutkować ma zaostrzeniem maksymalnej kary finansowej dla podmiotu zbiorowego do 60 milionów zł! Zagadnienia whistleblowingu zasługują na szczególną uwagę w kontekście dyrektywy UE dot. ochrony sygnalistów.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną wymagania i tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, wymagania odnośnie wprowadzania i zapewnienia skuteczności funkcjonowania systemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), a także możliwości i płaszczyzny współpracy przedsiębiorcy z organami ściągania:

  • Omawiane będą zagadnienia ogólne dot. cyklu „życia” incydentu – od zdarzenia, poprzez zgłoszenie i jego analizę aż do wniosków i podejmowanych działań. Wskazana zostanie potrzeba dywersyfikacji kanałów pozyskiwania informacji oraz poruszona zostanie rola procedur i sposobów zgłaszania incydentów. Rozważania prowadzone będą w oparciu o konkretne przykłady wraz z pokazaniem pożądanych sposobów reakcji.
  • Szczegółowej analizie poddane zostaną poszczególne etapy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. wymogi w zakresie rejestracji i kwalifikacji, planowanie pracy, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, zbieranie materiału dowodowego. Szczególny nacisk położony będzie na prowadzenie rozmów wyjaśniających (pożądany przebieg i aspekty psychologiczne).
  • Przedmiotem zajęć będą kwestie zakończenia postępowania w postaci konsekwencji dla osoby dopuszczającej się nieprawidłowości oraz dla relewantnych procesów (ulepszanie procesów i wdrażanie zmian). Wskazane zostanie ponadto, jak przygotować raport kończący postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania.
  • Analizowane będą wymagania skuteczności kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) i ochrony sygnalisty.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w różnego rodzaju podmiotach publiczno-prawnych oraz wprowadzania systemów informowania o nieprawidłowościach. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Wieloletni Dyrektor Departamentu Zgodności w banku. Od 20 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance i zwalczania przestępczości – opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

Paweł Żołyniak

Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom
BGŻ BNP Paribas S.A. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym w obszarze analizy ryzyka nadużyć oraz wdrażania i monitoringu mechanizmów prewencyjnych.

 

Joanna Pacześniak (ACO)

Ekspert w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zarzadzania ryzykiem nadużyć. Certyfikowany audytor wewnętrzny, posiada certyfikat Resilient Leadership Resilience Sciences Institut UMBS w University of Maryland. Jest członkiem polskiego oddziału IIA oraz stowarzyszenia „Libertas”. Prowadziła i nadzorowała liczne projekty audytu korporacyjnego i finansowego w sektorze administracji publicznej i w sektorze prywatnym, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli, wykrywania oszustw wewnątrzfirmowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego firmy Pinkerton w Europie Wschodniej.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja