Komunikacja compliance – na co dzień i w kryzysie. Działania oficera compliance w związku z sytuacjami kryzysowymi i mierzenie skuteczności CMS

Kiedy:
28/05/2018@09:00 – 17:00
2018-05-28T09:00:00+02:00
2018-05-28T17:00:00+02:00
Gdzie:
Centrum Sienna
Kontakt:
Instytut Compliance sp. z o.o.

Dlaczego warto:

Krajowe i międzynarodowe standardy w zakresie compliance określają komunikację jako jeden z fundamentalnych warunków skuteczności każdego systemu zarządzania zgodnością. Komunikacja compliance jest zasadniczym celem i jednocześnie największym wyzwaniem w codziennej pracy każdego oficera compliance. W ramach szkolenia pokazane będzie, jak „przekładać” wymogi regulacyjne na organizację, jak skutecznie komunikować compliance, jak pozyskiwać informacje nt. nieprawidłowości, wreszcie – jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysem omawiane będzie przy tym nie tylko w kontekście wizerunkowym, ale również reakcji na wywierania presji na osobę oficera compliance.

Druga część zajęć poświęcona będzie ocenie skuteczności CMS. Wskazane zostanie, jak mierzyć, czy system zarządzania zgodnością działa w należyty sposób.

Przedmiot szkolenia:

Zajęcia podzielone są na trzy bloki. W pierwszej, warsztatowej części omówione będą warunki skutecznej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych. Żaden, nawet najbardziej skuteczny system zarządzania zgodnością, nie jest w stanie wyeliminować wszystkich nieprawidłowości. Oficer compliance przygotowany musi być na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w sytuacji wykrycia nieprawidłowości, w szczególności, jeżeli może ona wywołać szkody wizerunkowe. Odpowiednia reakcja konieczna jest również w razie występowania medialnych spekulacji na temat rzekomych nieprawidłowości. Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie uczestników na stawienie czoła tego rodzaju wyzwaniom.

W drugiej części omawiane będą kwestie reakcji na sytuacje kryzysowe oraz wyciągania wniosków z dochodzeń wewnętrznych w kontekście zachowania niezależności funkcji compliance.

Ostatni blok zajęć poświęcony będzie zagadnieniom mierzenia skuteczności CMS. Omówione zostaną cele i mierniki zgodności, w tym KPI i KRI.

Dla kogo:

Zajęcia adresowane są w pierwszej kolejności do oficerów compliance, którzy chcą udoskonalić swój warsztat o zagadnienia komunikacji compliance, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz mierzenia skuteczności CMS. Nabyte w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności cenne są również dla członków kadry zarządzającej, pomagają bowiem zrozumieć kluczowe dla zarządzania mechanizmy komunikacji i reagowania na sytuacje kryzysów wizerunkowych, a także poznać metody oceny skuteczności CMS.

Prelegenci:

ZwolinskaMagda Zwolińska

Partner w Lighthouse. Specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem kryzysem i zagrożeniami dla reputacji. Doradzała w kryzysach takich jak strajki, redukcje zatrudnienia, awarie, wycofanie produktu z rynku, mobbing, spory sądowe, wypadki w miejscu pracy, czy protesty społeczne. Opracowuje dla klientów narzędzia do monitorowania zagrożeń reputacyjnych i kryzysowej prewencji. Prowadzi także warsztaty i symulacje z zakresu zarządzania komunikacją kryzysową. Pracowała m.in. dla firm z branż energetycznej, farmaceutycznej, handlowej, finansowej i ubezpieczeniowej, deweloperskiej, FMCG. W 2013 i 2016 r. realizowane przez jej zespół projekty zostały nagrodzone Złotymi Spinaczami w kategoriach Komunikacja Antykryzysowa / Kryzysowa oraz PR Finansowy / Relacje Inwestorskie. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ze specjalizacją marketing medialny i public relations. Z Lighthouse związana od początku istnienia firmy, wcześniej pracowała m.in. w Spin Communications. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w branży PR.

Zdziarstek_JacekJacek Zdziarstek

Dyrektor Departamentu Zgodności w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance i zwalczania przestępczości – opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

Ryszawa_PawełPaweł Ryszawa

Kierownik ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności i outsourcingu, Raiffeisen Bank Polska S.A. Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych PAN. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości. W Raiffeisen Polbank zarządza ryzykiem braku zgodności oraz nadzoruje zgodność działalności Banku z wymogami administracyjnoprawnymi w obszarze outsourcingu. Dodatkowo jest zaangażowany w kluczowe projekty regulacyjne i strategiczne. Odpowiadał m.in. za dostosowanie banku do wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących obszaru compliance.

 

 

Opłata kursowa: 780 PLN plus VAT

rejestracja