V. Roundtable Compliance w Przedstawicielstwie KE w Warszawie

Dn. 3 kwietnia br. w Przedstawicielstwie KE w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Viadrina Compliance Center Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytut Compliance piąta edycja cyklicznego spotkania dla oficerów compliance „Roundtable Compliance”. Spotkanie poświęcone było aktualnym zagadnieniom prawa europejskiego: zmianom, które wprowadzi rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) oraz dyrektywie wprowadzającej wymóg raportowania informacji niefinansowych, a także wzbogacone o rozważania na temat norm ISO mających znaczenie dla compliance. Reprezentanci sektora przedsiębiorców dyskutowali w eksperckim gronie oraz wymieniali się doświadczeniami działań w swoich organizacjach. Raport, materiały oraz galeria ze spotkania znajdują się tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu prof. Makowicz podczas prelekcji.