Spotkanie inauguracyjne Rady Programowej czasopisma „Compliance”

Spotkanie inauguracyjne Rady odbyło się dn. 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie kancelarii DZP w Warszawie. Członkowie Rady dyskutowali o formule jej działania, która opierać ma się na aktywności, otwartości oraz wymianie opinii uwzględniającej specyfikę różnorodnych organizacji, czemu służyć ma urozmaicony skład Rady. Omawiane były także cele czasopisma i jego punkty ciężkości. Pierwsze spotkanie pokazało, że Rada nie będzie pełnić funkcji fasadowej, a aktywnie włączy się w kształtowanie linii czasopisma, a w szerszym kontekście – wspierać będzie rozwój compliance w Polsce. Czytaj dalej…