Śniadanie biznesowe „ISO 37001 – szansa czy zagrożenie?”

Śniadanie biznesowe „ISO 37001 – szansa czy zagrożenie?”

Kancelaria DZP zaprasza na 2. edycję śniadania biznesowego dotyczącego normy antykorupcyjnej ISO 37001. W czwartek, 16 marca, spotkają się z Państwem specjaliści z Zespołu Compliance DZP, którzy m.in. odpowiedzą na pytania jakie regulacje wprowadza norma, co zrobić, aby skutecznie ją wdrożyć oraz jak przepisy wpłyną na istniejące systemy compliance? Dalsze infomracje na stronie organizatora tutaj.