Raport z badania compliance

B a d a n i a  d o w i o d ł y ,  ż e (wyciąg z prezentacji Prof. B. Makowicz)

…Polacy definiują compliance jako zgodność z obowiązującym prawem, ale także ze standardami etycznymi

compliance rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie dopiero w ostatnich pięciu latach, obejmując coraz więcej spółek z polskim kapitałem i wszystkie sektory;

CMS Made in Poland składa się z ogólnie przyjętych elementów, takich jak analiza ryzyka, podnoszenie świadomości przez szkolenia i inne działania promujące kulturę compliance;

oficer compliance to osoba młoda, posiadająca wykształcenie wyższe, którkie doświadczenie, dobre kompetencje miękkie, niezależna i… komunikatywna, nie lubi się kłucić ale czasami musi (zwłaszcza z działem sprzedaży i zakupów!

Zapraszamy do zapoznania się z cały raportem tutaj.