Prof. Makowicz, ekspert IC, współautorem komentarza do ISO 19600

Prof. Makowicz, ekspert IC, współautorem komentarza do ISO 19600

Daniel Lucien Bühr, Alexander Petschcke, Martin Tolar (red.), ISO 19600 – Compliance Management Systems. A Commentary for Practitioners, Bern 2016

isobuchKsiążka stanowi przygotowany w języku angielskim zwięzły komentarz praktyczny do normy ISO 19600. Autorzy, w tym m.in. Prof. Dr. Bartosz Makowicz, ekspert Instytutu Compliance, przedstawiają w ujęciu systemowym normę ISO 19600 i komentują jej poszczególne zalecenia. Struktura publikacji odpowiada typowemu komentarzowi, tj. norma omawiana jest w porządku chronologicznym poszczególnych paragrafów. Książka polecana jest szczególnie praktykom ze względu na jej zwięzłą formę i przystępny język. Jest ona godna polecenia również z uwagi na fakt, że napisana została przez osoby uczestniczące w pracach nad normą ISO 19600 (Prof. Makowicz, Dr. Bühr), przez co zawiera ekspercką wiedzę „z pierwszej ręki”.