Nowy artykuł o compliance w PPH

W aktualnym numerze 2/2018 Przeglądu Prawa Handlowego (PPH) ukazał się artykuł prof. Bartosz Makowicza pt. „Uciwość praktyczna w polskich spółkach – czyli najwyższy czas na compliance”. Prof. Makowicz opisuje aktualne trendy zozwojowe compliance, jego znacznie w polskim prawie spółek oraz powiązania między kulturą i compliance w Polsce. Instytut Compliance bardzo dziękuje redakcji PPH za zgodę na udostępnienie elektronicznej wersji artykułu na stronach Instytutu Compliance.

Artykuł do pobrania w wersji PDF:

pdfbuddy