Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dotychczas odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w praktyce nie występowała w Polsce. Tę sytuację ma istotnie zmienić planowana nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Temat ten omówimy podczas Coaching Day. Zestawiliśmy też istotne informacje.