Nowe wyniki badań EY

Ludzki instynkt czy logika maszyn? Czemu ufasz bardziej w walce z nadużyciami i korupcją?

Badanie nadużyć gospodarczych EY 2017

EY co roku przeprowadza badanie oraz publikuje raport na temat korupcji i nadużyć w biznesie. Tegoroczne Badanie Nadużyć Gospodarczych zatytułowane zostało „Ludzki instynkt czy logika maszyn – czemu ufasz bardziej w walce z korupcją i nadużyciami?”. Odpowiedzi poszukiwaliśmy wśród 4100 pracowników z 41 państw z Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki.

Główne wnioski płynące z polskiej części raportu są następujące:

  • W porównaniu do 64% respondentów z krajów Europy Wschodniej, jedynie 38% respondentów z Polski uważa korupcję za poważny problem.
  • 23% polskich pracowników jest gotowych postępować nieetycznie w celu przyspieszenia kariery lub zwiększenia wynagrodzenia. Dla osiągnięcia celów osobistych lub firmy wciąż co dziesiąty (10%) jest skłonny oferować gotówkę.
  • Etyka ma znaczenie dla pracowników – przez korupcję lub inne nieetyczne praktyki 48% polskich respondentów rozważało odejście z pracy, a 13% z niej zrezygnowało.
  • Sygnaliści pozostają niewykorzystanym źródłem informacji – zaledwie 19% ankietowanych jest świadomych, że w ich firmach funkcjonuje system zgłaszania nadużyć.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!