Kolejne kamienie milowe rozwoju compliance w Polsce

Na konferencji „Compliance w działalności spółek: przegląd doświadczeń, nowe inicjatywy”, która odbyła się dn. 9 października br. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, omawiane były dynamiczne zmiany w obszarze compliance w Polsce. W dyskusji wziął udział reprezentant Instytutu Compliance.

Obszernie na ten temat tutaj