Instytut Compliance partnerem dorocznej konferencji IIA Polska

Instytut Compliance partnerem dorocznej konferencji IIA Polska

Chcielibyśmy z dumą poinformować, że Instytut Compliance występuje w charakterze partnera merytorycznego dorocznej konferencji IIA Polska. Konferencja odbywać będzie się w dniach 13-14 czerwca br. w Warszawie, a jej temat to „Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny a inni dostawcy usług zapewniających”. W programie m.in. sesja panelowa poświęcona współpracy w ramach drugiej i trzeciej linii obrony, dyskusja nt. roli audytu w systemie zarządzania ryzykiem braku zgodności, rozważania nt. compliance antykorupcyjnego w kontekście wymogów Ustawy o jawności życia publicznego oraz Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wystąpienia eksperckie dotyczące wyzwań budowy i audytowania systemu antykorupcyjnego. Na konferencji występować będą eksperci Instytutu Compliance, Prof. Makowicz oraz Dr. Jagura. Serdecznie zapraszamy!