O projekcie

UJŻP: O projekcie

UWAGA: Projekt ustawy aktualnie nie jest dalej procedowany. O zmianach poinformujemy na tych stronach (ostatnia aktualizacja: 11.02.2019)

| Od kiedy?

Pod koniec października 2017 r. opinii publicznej zaprezentowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego, której celem ma być zwiększenie skuteczności działań antykorupcyjnych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji śledzić można etapy prac nad ustawą. Przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będą mieć sześć miesięcy na wdrożenie przewidzianych przez ustawę rozwiązań odnośnie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Do końca września będzie więc czas na podjęcie stosowanych działań.

Ich brak, pozorność bądź nieskuteczność oznaczać będą dla przedsiębiorcy ryzyko sankcji w wysokości do 10 milionów złotych, a także wyłączenie możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu tej kary. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych będzie z kolei mógł być ukarany grzywną.

| Dolegliwe sankcje

Ustawodawca przewiduje, że przedsiębiorca, który nie stosuje wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub stosowane procedury były pozorne bądź nieskuteczne i osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa korupcyjnego określonego w ustawie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych. Dodatkowo przedsiębiorca, któremu wymierzono karę, przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu tej kary nie może ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Z kolei kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który nie stosuje wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub stosowane procedury były pozorne bądź nieskuteczne i osobie zatrudnionej w tej jednostce przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa korupcyjnego określonego w ustawie, podlega grzywnie.

O projekcie | zakres obowiązywania | wymagania | oferta