Rada

Rada Programowa czasopisma „Compliance“

 

| Cele działania i zadania

Czasopismo „Compliance” wydawane jest przez Instytutu Compliance Sp. z o. o. w formie elektronicznej jako kwartalnik. Czasopismo posiada numer ISSN 2450-8551, przez co chroniona jest jego nazwa i istnieje możliwość powoływania się jego treści w publikacjach naukowych. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Dr. Bartosz Jagura, nad poziomem merytorycznym czasopisma czuwa Rada Programowa, której przewodniczy Prof. Dr. Bartosz Makowicz.

| Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

  • Dawanie, poprzez wymianę opinii między Członkami Rady, impulsów dla dalszego rozwoju czasopisma;
  • Dbanie o zapewnienie poziomu merytorycznego czasopisma;
  • Opiniowanie, w razie wystąpienia konieczności, poziomu merytorycznego nadsyłanych tekstów;
  • Możliwość przygotowywania przez Członków Rady rubryki „Editorial” – krótkiego felietonu na pierwszą stronę wydania w zakresie aktualnych wyzwań compliance.

| W szerszym kontekście Rada:

  • Tworzyć ma platformę dyskusji na tematy compliance, a tym samym dawać impulsy dla dalszego rozwoju compliance w Polsce;
  • Może wypracowywać i przedstawiać stanowiska w zakresie aktualnych wyzwań compliance, w tym szczególności projektów aktów prawnych;
  • Może inicjować i przeprowadzać działania mające promować kwestie compliance w Polsce;
  • Ma konsolidować środowisko compliance w Polsce;
  • Tworzyć może grupy robocze lub plenarnie podejmować działania w zakresie, w którym uzna to za stosowne.

| Spotkanie inauguracyjne Rady Programowej czasopisma „Compliance”

Spotkanie inauguracyjne Rady odbyło się dn. 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie kancelarii DZP w Warszawie. Członkowie Rady dyskutowali o formule jej działania, która opierać ma się na aktywności, otwartości oraz wymianie opinii uwzględniającej specyfikę różnorodnych organizacji, czemu służyć ma urozmaicony skład Rady. Omawiane były także cele czasopisma i jego punkty ciężkości. Pierwsze spotkanie pokazało, że Rada nie będzie pełnić funkcji fasadowej, a aktywnie włączy się w kształtowanie linii czasopisma, a w szerszym kontekście – wspierać będzie rozwój compliance w Polsce.

DSC_0546DSC_0549

 

 

 

 

 

| Aktualny skład Rady

Prof. Dr. Bartosz Makowicz Viadrina Compliance Center
prof. dr hab. Michał Romanowski Uniwersytet Warszawski
Marcin Bryniarski Oknoplast sp. z o. o.
Małgorzata Wojciechowska-Brennek
Magdalena Soboń-Stasiak Arcelor Mittal
dr Oskar Filipowski Polpharma S.A.
Piotr Janecki, LL.M. BSH
Katarzyna Januszewska-Hawranek Danone Polska
Marcin Szczepański Siemens
Katarzyna Zielińska Mercedes
Ewa Gąsiorowska DSV
Marcin Góral PZU S.A.
Karol Rajewski Partner – instytucje finansowe i ubezpieczenia
Anna Miernicka-Szulc Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Elżbieta Rucińska Deutsche Bank
Andrzej Bajor Boehringer Ingelheim
Sławomir Chmielewski, MBA Orange Polska S.A.
Marcin Gomoła Polnord S.A.
dr Anna Partyka-Opiela Domański Zakrzewski Palinka
dr Dominik Lubasz Lubasz i Wspólnicy
Wojciech Niezgodziński EY
dr Marcin Ciemiński Clifford Chance
Piotr Welenc

Konrad Sędkiewicz

Wolters Kluwer