CompStat

CompStat czyli Compliance statystycznie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami krótkich badań statystycznych prowadzonych systematycznie przez Instytut Compliance na różne aktualne zagadnienia

Ankieta I

“Planowane zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”

Dotychczas odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w praktyce nie występowała w Polsce. Tę sytuację ma istotnie zmienić planowana nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt tej ustawy pojawił się w dniu 28 maja 2018 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej na temat głównych założeń planowanych zmian, które oficjalnie przedstawiliśmy i omówiliśmy podczas Coaching Day w czerwcu 2018 r. w Warszawie:

1. Czy przedsiębiorcy powinni być w Polsce skuteczniej karani w przypadkach non-compliance niż ma to miejsce obecnie?

1

2. Czy słusznym jest pomysł rozszerzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za każde przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z prowadzoną przez podmiot działalnością lub wiążące się z uzyskaniem przez podmiot zbiorowy z takiego przestępstwa nawet pośredniej korzyści?

2

3. Czy możliwa powinna być konstrukcja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy i uzgodnienia łagodniejszej kary z prokuratorem, aby nie było konieczne prowadzenie postępowania sądowego?

3

4. Czy skuteczny system zarządzania zgodnością powinien wpływać na zmniejszenie sankcji wobec przedsiębiorstwa w razie pociągania do odpowiedzialności?

4

5. Czy możliwe jest dla Ciebie określenie kryteriów badania skuteczności systemu zarządzania zgodnością? Skąd je czerpać?

5

6. Czy na polskim rynku potrzebne są wytyczne odnośnie tworzenia programów compliance i antykorupcyjnych w przedsiębiorstwach czy też obecny stan jest wystraczający?

6

7. Czy w Polsce powinna zostać uchwalona ustawa wprowadzająca ochronę dla sygnalistów?

7

8. Czy ochrona sygnalisty powinna być zapewniona:
a. W sposób mieszany

b. Wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa
c. W sposób swobodnie wybrany przez sygnalistę: na poziomie przedsiębiorstwa albo przez organy państwowe
d. Wyłącznie przez organy państwowe

8

9. Czy sygnalista powinien otrzymywać gratyfikację pieniężną za zgłoszenie nieprawidłowości, jeśli pomoże to w jej wykryciu / zapobiegnięciu?

9

10. Czy słuszna jest idea surowszego karania przedsiębiorcy w razie stwierdzenia, że wiedział on o występowaniu w organizacji nieprawidłowości i mimo tej wiedzy nie przeprowadził wewnętrznego dochodzenia i nie usunął nieprawidłowości?

10