Rejestracja

CID22 > Rejestracja

COMPLIANCE & INTEGRITY DAYS 2022 | 4-5.10.2022 | NIEBO | NOWY ŚWIAT 21 | WARSZAWA

| POLITYKA CENOWA

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zgłoszeń! Ze względu na stacjonarny charakter wydarzenia liczba miejsc jest ściśle ograniczona – prosimy nie zwlekać z rejestracją!

UWAGA! Dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów (bardzo dziękujemy: Totalizator Sportowy – partner strategiczny, Boehringer Ingelheim, Clifford Chance, CMS, DLA Piper, Lawarton, Polpharma, PZU, TAURON Polska Energia S.A., T-Mobile i Wolters Kluwer) udało nam się obniżyć opłatę za udział w wydarzeniu do:

880 zł plus VAT – cena obejmuje udział w całej konferencji (4 i 5 października) łącznie z cateringiem!

Cene obowiązuje także wobec osób, które rejestrowały się wcześniej.

| INFORMACJE PRAKTYCZNE

LOKALIZACJA: Konferencja odbędzie się w KLUBIE NIEBO, Nowy Świat 21, Warszawa.

HOTEL: Gości spoza Warszawy zapraszamy do rezerwacji noclegu w Hotelu Motel One Warszawa Chopin (oddalony niecałe 10 min od klubu NIEBO na pieszo), gdzie dostępny jest dla Państwa ograniczony kontyngent pokoi na hasło “CID2022“. Dane kontaktowe na stronie hotelu tutaj. Rezerwacji należy dokonać bezpośrednio w hotelu powołując się nad ww. hasło.

CATERING: Organizator zapewnia wyżywienie podczas trwania całej konferencji. Napoje alkoholowe serwowane będą tylko do kolacji pierwszego dnia konferencji w ograniczonym zakresie.

DRESS CODE: smart casual

COVID19: Noszenie maseczek ochronnych aktualnie nie jest nakazane prawem, jednakże organizator zaleca ich użycie podczas trwania całej konferencji, chyba że ich zdjęcie uzasadnione jest z uwagi na: przyjmowanie posiłków, wystąpienia w panelach dyskusyjnych / wykładach / zadawanie pytań oraz inne okoliczności.

| KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych, naciśnij  tutajZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

| REJESTRACJA

UWAGA (Update z dn. 28.9.2022 r., g. 16.00): Rejestracja zostala zakończona. Serdecznie dziękujemy wszystkim blisko 200 osobom, które wezmą udział w tegorocznej konferencji! Zgłoszenia, które wpłyną po dniu 28.9.2022 r., g. 16.00 trafią na listę oczekujących. Osoby zapisujące się po tym terminie poinformujemy osobno o możliwości wzięcia udziału w Compliance & Integrity Days 2022!  Do zobaczenia już we wtorek!

 

| COMPLIANCE & INTEGRITY DAYS 2022 |

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | REJESTRACJA