Indeks Percepcji Korupcji 2016 już opublikowany

Indeks Percepcji Korupcji 2016 już opublikowany

25 stycznia 2017 r. Transparency International opublikowała wyniki corocznego Indeksu Percepcji Korupcji, w którym uwzględniono 176 państw. W czołówce państw o najniższym współczynniku postrzegania korupcji znalazły się Dania i Nowa Zelandia, kolejne miejsca zajęły zaś: Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia, Singapur, Holandia, Kanada, Niemcy, Luksemburg i Wielka Brytania. Na przeciwnym końcu znalazła się Somalia z najwyższym wskaźnikiem percepcji korupcji. Polska uplasowała się, ex aequo z Portugalią, na 29 miejscu. Za Polską znalazło się szereg krajów europejskich, w tym m.in.: Litwa (38 miejsce), Hiszpania (41 miejsce), Łotwa (44 miejsce), Cypr, Czechy i Malta (47 miejsce), Słowacja (54 miejsce), Węgry i Rumunia (57 miejsce), Włochy (60 miejsce), Grecja (69 miejsce). Autorzy badania zwracają uwagę, że korupcja sprzyja populistycznym politykom, którzy obiecują proste rozwiązania problemu korupcji, w rzeczywistości jednak doprowadzając do pogorszenia się sytuacji. Przykładem są tutaj Węgry i Turcja, w których silne są tendencje autorytarnych rządów, a Indeks Percepcji Korupcji pogorszył się względem lat minionych.

 

Szczegółowe wyniki raportu wraz z komentarzem dostępne są tutaj: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016