Covid19 – zarządzanie w sytuacji kryzysowej

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Magda Zwolińska

Warszawa, 17-03-2020

 

UWAGI OGÓLNE

Co to jest kryzys?

Kryzysy z punktu widzenia komunikacji można podzielić na dwa rodzaje:

Wewnątrz organizacji

Nagłe wydarzenie lub nieprzewidziany rozwój sytuacji, który wymusza podjęcie nagłych działań w celu ochrony pracowników, klientów, środowiska i zabezpieczenia interesów organizacji.

Na zewnątrz organizacji

INFORMACJA, która – kiedy dotrze za pośrednictwem mediów do opinii publicznej – może mieć negatywny wpływ na reputację organizacji, a w konsekwencji na wyniki sprzedaży, udziały w rynku, zyski, zaufanie, preferencje klientów, itd.

Źródła kryzysów;

Kryzys nie zawsze oznacza katastrofę, pożar czy wadę produktu; to najczęściej nasze wyobrażenie na pytanie o źródła kryzysu. Statystka jest zupełnie inna: to przede wszystkim sprawy pracownicze, molestowanie seksualne, mobbing, zwolnienia pracownicze, a również wrogie przejęcia firm czy kreatywna księgowość, czyli tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków”.

Błędy, które zaprowadzą firmę w „ślepą uliczkę”:

– Błędna identyfikacja zagrożeń

– Ignorowanie lub bagatelizowanie problemów

– Tuszowanie kryzysu, np. poprzez nieprzyznanie się do błędu / kłamstwo / zaprzeczanie faktom

– Brak przygotowania / nieznajomość tematu

– Kilka źródeł informacji / brak spójności przekazu

– Spekulacje, zapewnienia, informacje bez pokrycia

– Atak na media jako forma obrony

 

JAK ZAPOBIEC SYTUACJI KRYZYSOWEJ?

Etapy przygotowań do zarządzania sytuacją kryzysową:

 1. PRZYGOTOWAWCZY – czyli przygotowanie analizy potencjalnych zagrożeń
 2. PROCEDURY – czyli opracowanie Instrukcji Zarządzania Kryzysowego – jest to tzw. „mapa drogowa”, jak postępować w sytuacji kryzysu
 3. WDROŻENIE – czyli implementacja Instrukcji Zarządzania Kryzysowego
 4. MONITORING – czyli opracowanie wewnętrznych procedur identyfikowania i analizowania sygnałów o zagrożeniu powstania sytuacji kryzysowej
 5. TESTOWANIE – czyli podtrzymywanie skuteczności procedur kryzysowych na najwyższym poziomie

 

ŻELAZNE ZASADY KOMUNIKOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Reguła 5xP

 1. Podejmij akcję ratunkową – jeżeli są poszkodowani, zrób to niezwłocznie
 2. Pokaż ludzką twarz – pamiętaj, że w kryzysie ludzie są najważniejsi
 3. Przyznaj, że doszło do zdarzenia, a jeżeli jesteś winny, przeproś za zaistniałą sytuację
 4. Powetuj wszystkie straty/zadośćuczynienie – jeżeli są poszkodowani
 5. Popraw – zawsze wyciągnij wnioski, by w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji

Pamiętaj:

 • Działaj szybko, wtedy czas działa na Twoją korzyść
 • Pierwsze godziny są kluczowe dla Twojej wiarygodności, zwłaszcza w obliczu informacji, które błyskawiczne rozprzestrzeniają się w Internecie!
 • Mów do ludzi i pamiętaj, że ludzie są najważniejsi!
 • Nie mów o przyczynach zdarzenia, ale o tym, co zamierzasz zrobić
 • Okazuj emocje, ale panuj nad nimi!
 • Miej przygotowane key messages
 • Reaguj na zmieniającą się sytuację
 • Monitoruj sytuację
 • Pozyskaj wsparcie niezależnych autorytetów
 • Po kryzysie ZAWSZE wyciągnij wnioski

 

Magda Zwolińska

Specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem kryzysem i zagrożeniami dla reputacji. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w branży PR.