Compliance w prakyce

Systemy zarządzania zgodnością- compliance w praktyce

Redakcja naukowa:
Bartosz Makowicz, Bartosz Jagura

Autorzy:
Witold Chomiczewski, Marcin Ciemiński, Monika Diehl, Katarzyna Dulewicz, Oskar Filipowski, Magdalena Gertig, Bartosz Jagura, Piotr Janecki, Janusz Januszkiewicz, Dominik Lubasz, Bartosz Makowicz, Paweł Pogorzelski, Karol Rajewski, Paweł Ryszawa, Tomasz Sancewicz, Joanna Stolarek, Anna Tomiczek, Piotr Welenc, Jacek Zdziarstek

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.

Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.

Zamawiam: sklep internetowy