Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją

Instytut Compliance wystąpił w charakterze partnera merytorycznego konferencji „Compliance jako narzędzie efektywnego zarządzania ryzykiem i reputacją”, która zorganizowana została przez Kancelarię DZP oraz Lighthouse Consultants dn. 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Motywem przewodnim konferencji było zwrócenie uwagi na rolę compliance w budowaniu wizerunku organizacji oraz należytą komunikację compliance w organizacji. Na konferencji zaprezentowane zostały również wyniki raportu nt. white collar crimes, przygotowanego w oparciu o badania ankietowe dotyczące postrzegania przestępczości gospodarczej przez przedsiębiorstwa w Polsce.

Uczestnicy konferencji wprowadzeni zostali do tematyki compliance przez Prof. Dr. Bartosza Makowicza z Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prof. Makowicz omówił znaczenie systemów zarządzania compliance dla budowania reputacji przedsiębiorstwa oraz przedstawił aktualne kierunki rozwoju compliance w Polsce, wybranych krajach oraz na świecie.

Konferencja składała się z dwóch paneli: pierwszy z nich, moderowany przez dr. Annę Partykę-Opielę z Kancelarii DZP, miał na celu przedstawienie doświadczeń reprezentantów różnych organizacji w podejściu do compliance. Wśród panelistów znaleźli się zarówno reprezentanci sektora przedsiębiorstw: Hubert Banasiak, Dyrektor Biura Obsługi Prawnej, Totalizator Sportowy, dr Daniel Lucien Bühr, Lalive SA, Wiceprzewodniczący organizacji Ethics and Compliance Switzerland, Ewa Gąsiorowska, Dyrektor ds. Compliance, Grupa Kapitałowa PGE, Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance, PZU, Bartosz Jagura, Instytut Compliance oraz Marcin Kokoszka, Senior Legal Counsel Eastern Europe, GE Healthcare, jak i przedstawiciele instytucji państwowych: Katarzyna Calow-Jaszewska, Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Krzysztof Krak, Dyrektor Gabinetu Szefa, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Paneliści zgodnie wskazywali na wymierne korzyści płynące z posiadania systemów zarządzania compliance, jednocześnie jednak zwracali uwagę, że ich implementacja stanowiła każdorazowo wyzwanie ze względu na specyfikę danej organizacji.

Drugi panel konferencji, moderowany przez Przemysława Mitraszewskiego z Lighthouse Consultants, dotyczył zagadnień budowania wizerunku przedsiębiorstwa i zarządzania polityką informacyjną przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych. Swoimi doświadczeniami podzielili się: Patrycja Gołos, Dyrektor ds. korporacyjnych i polityki publicznej, UPC Polska; Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations, Bank Millennium; Marcin Piasecki, redaktor i publicysta, Rzeczpospolita; Dawid Piekarz, Dyrektor Projektu w Obszarze Strategii Komunikacji, PKP; Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, T-Mobile oraz Mirosław Zapała, Dyrektor ds. prawnych, Teva Pharmaceuticals Polska. Paneliści byli zgodni, że bez właściwej komunikacji, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz, nie ma skutecznego systemu compliance.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.