Compliance Day! Rejestracja otwarta!

Instytut Compliance wraz w Partnerami inicjuje w 2016 r. cykliczne spotkanie oficerów compliance pod tytułem „Compliance Day„. Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 27-28 września 2016 r. Aby zagwarantować odpowiedni charakter spotkania, odbywa się ono w wąskim kręgu ekspertów w Warszawie. Ilość miejsc jest ograniczona. Jeśli jesteś zainteresowana/-y uczestnictwem, sugerujemy jak najszybszą rejestrację.