Poziom1

EICP – Poziom 1

Celem zaliczenia pierwszego poziomu kształcenia w ramach programu ECIP wybrać należy jedną z trzech ścieżek tematycznych: