Covid19: Marketing elektroniczny – nowe szanse i wyzwania dla organizacji

Marketing elektroniczny – nowe szanse i wyzwania dla organizacji

Ogromna rola compliance w dobie koniecznych zmian modeli biznesowych

Aktualizacja: 24.03.2020 r.

UWAGA: Tematyka artykulu pogłębiona zostanie podczas wirtualnej konferencji Compliance Contra Corona, dn. 31.03.2020 r.!

Aktualna sytuacja ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oznacza dla wielu organizacji rewizję modeli biznesowych oraz konieczność szukania nowych dróg promocji i sprzedaży produktów i usług, a także nawiązywania i utrzymywania kontaktów z interesariuszami. Wiele organizacji ma już doświadczenia z marketingiem elektronicznym, dla wielu to jednak zupełna nowość – a czasu potrzebnego na odpowiednie przygotowanie się do realizacji strategii biznesowej z wykorzystaniem nowych narzędzi IT nie jest wiele. Dla compliance oznacza to okres wytężonej pracy i wsparcia dla biznesu w kluczowych obszarach. To od skutecznej współpracy compliance z biznesem zależeć będzie, czy wypracowane teraz modele będą nie tylko trwale rentowne, ale przede wszystkim zgodne z szeregiem regulacji i wymagań.

W związku z oparciem strategii biznesowej o digital marketing compliance rozważyć musi w szczególności następujące aspekty:

  • Na co mam zwrócić uwagę? – czyli identyfikacja ryzyk związanych z nowymi formami komunikacji z klientami i innymi interesariuszami.
  • Co muszę zmienić? – czyli wypracowanie lub dostosowanie dotychczasowych zasad compliance do nowych form promocji.
  • Jak dobrze mówić o rzeczach dobrych? – czyli opracowanie nowych modeli komunikacji i scenariuszy rozmów.
  • Co mam sprawdzać? – czyli nowe zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji z podjętych działań.
  • Co to jest digital transfer of value? – czyli nowe formuły transferu dozwolonych korzyści.
  • Multi channel marketing – czyli nowe wyzwania dla consumer compliance.

> Dr Anna Partyka-Opiela | Partner w DZP