Aktualności ze spotkania ISO w listopadzie 2017 r. w Shenzhen, Chiny

isopng

Ekspert Instytutu Compliance wziął udział w spotkaniu Komitetu Technicznego TC 309 w ramach ISO, które miało miejsce w listopadzie 2017. TC 309 odpowiedzialny jest za rozwój norm ISO 19600 oraz ISO 37001. Podczas spoktania podjęto min. decyzję o rewizji normy ISO 19600. Ponadto przedstawiono wyniki ankiety odnośnie do normy ISO 37001, z które wynika, że norma cieszy się coraz większą popularnością. Została przetłumaczona na prawie 10 języków, szereg krajów przeją normę jako normę krajową i planowane jest przeprowadzenie procesów akredytacji w wielu krajach na świecie. Do grona przędsiębiorstw, które planują lub odbyły już proces certyfikacji zgodnie z ISO 37001, dołączyły Deutsche Telekom, Walmart i Microsoft.

Instytut Compliance oferuje szereg szkoleń otwartych oraz szkolenia Inhouse z zakresu compliance. Oferujemy także pomoc we wdrażaniu norm ISO oraz przygotowania podmiotów pod certyfikację w ramach przeprowadzanej ewaluacji CASS. Zapraszamy do kontaktu!

Więcej na temat norm dowiecie się Państwo na deykowanych im portalach ISO 19600 oraz ISO 37001.