Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu. Opłata za udział w szkoleniu płatnym wynosi 780 PLN plus VAT (szkolenie całodniowe) lub 480 PLN plus VAT (szkolenie półdniowe). Przewidujemy rabaty dla studentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych oraz w sytuacjach, jeśli na szkolenie zapisze się więcej osób z danej organizacji / firmy. Prosimy o kontakt.

Udział w Roundtable dn. 5.12.2018 r. jest bezpłatny. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem prosimy o zapis jedynie wtedy, kiedy Państwa obecność będzie możliwa. W razie niemożności wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 27 listopada 2017 r., w przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy naliczyć opłatę w wysokości 100 zł netto za pokrycie kosztów. Eventy Instytutu Compliance cieszą się wielkim zainteresowaniem, stąd pragniemy umożliwić uczestnictwo możliwie szerokim kręgom zainteresowanych. Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość!

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, zwany dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy oraz marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
Dane:*
E-mail:*
Telefon:*
-
Firma / organizacja:*
Adres:*
NIP:
Uwagi:
DOKONAJ WYBORU EWENTU Z LISTY:*
Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że:*
Skąd o nas wiesz?
Wpisz dane z obrazka: