Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu.  Na tej stronie dokonuje się rejestracji na poszczególne kursy, ewenty oraz na kursy certyfikujące zblokowane ACO lub ACE. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

Obwiązują następujące opłaty:

 • Opłata za udział w szkoleniu płatnym wynosi 480 PLN plus VAT (szkolenie półdniowe), 880 PLN plus VAT (szkolenie całodniowe),  i 1.660 PLN plus VAT (szkolenie dwudniowe).
 • Opłata za udział w Coaching Day: 290 PLN plus VAT (regularna), 210 PLN plus VAT dla Absolwentek i Absolwentów ACO/ACE/CEW; UWAGA opłata 250 PLN plus VAT Early Bird do dn. 20.09.2019 r.
 • Przy jednoczesnej rejestracji na więcej niż jeden kurs obowiązuje zniżka stopniowa: 5 % na pierwszy kurs, 10 % na drugi i 15 % na każdy kolejny kurs.
 • Opłata regularna za kurs ACO wynosi: 3.880 PLN plus VAT; promocja EARLY BIRD w Edycji 11 ZIMA 2019: 3.480 PLN plus VAT do dn. 31.07.2019 r. / w Edycji WIOSNA 2020 do dn. 31.10.2019 r.
 • Opłata regularna za kurs ACE (4 zblokowane kursy) wynosi: 3.520 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT; promocja EARLY BIRD – do dn. 24.08.2019 r. (EDYCJA JESIEŃ 2019) lub do dn. 10.01.2020 r. (EDYCJA WIONSA 2020) obowiązuje zniżka w wysokości 15 %, czyli opłata za blok czterech kursów wynosi: 2.992 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna

Terminy kursów certyfikujących ACO/ACE:

 • Kurs z profesorem Makowiczem dn. 21.11.2019 r. – ostatnie wolne miejsca!
 • Pre-Booking ACO: Osoby zaintersowane udziałem w kursie ACO w 2019 r. prosimy o kontakt celem wpisania na listę Pre-Booking. Terminy kolejnych edycji podamy na dniach!
 • ACO 10 EDYCJA JESIEŃ 2019: brak miejsc
 • ACO 11 EDYCJA ZIMA 2019: brak miejsc
 • ACO 12 EDYCJA WIOSNA 2020: 9, 10, 16, 17 marca 2020 r. i egzamin: 23 marca 2020 r. r. brak miejsc
 • ACE EDYCJA WIOSNA 2020: 10 i 11 marca 2020 r., 17 i 18 marca 2020 r. (wolne miejsca)

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
 • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.