Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu.  Na tej stronie dokonuje się rejestracji na poszczególne kursy, ewenty oraz na kursy certyfikujące zblokowane ACO lub ACE. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

POLITYKA CENOWA

1. Na kursy ogłoszone w 2019 r. obwiązują następujące opłaty:

 • Opłata za udział w szkoleniu płatnym wynosi 480 PLN plus VAT (szkolenie półdniowe), 880 PLN plus VAT (szkolenie całodniowe),  i 1.660 PLN plus VAT (szkolenie dwudniowe).
 • Przy jednoczesnej rejestracji na więcej niż jeden kurs obowiązuje zniżka stopniowa: 5 % na pierwszy kurs, 10 % na drugi i 15 % na każdy kolejny kurs.
 • Opłata regularna za kurs ACE (4 zblokowane kursy) wynosi: 3.520 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT; promocja EARLY BIRD – do dn. 15.02.2020 r. przedłużona (EDYCJA WIONSA 2020) obowiązuje zniżka w wysokości 15 %, czyli opłata za blok czterech kursów wynosi: 2.992 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna

2. Kursy ogłoszone w dn. 09.01.2020 podlegają nowemu cennikowi, należą do nich następujące kursy:

 • Kurs jednodniowy: 980 zł plus VAT
 • Approved Compliance Officer (ACO)> 20, 21, 27, 28 kwietnia; egz. 5 maja 2020 r.
  • Opłata regularna: 3.920 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 4.420 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 3.920 zł plus VAT
 • Approved Financial Compliance Officer (AFCO)> 11, 12, 18, 19 marca; egz. 24 marca 2020 r.
  • Opłata regularna: 3.920 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 4.420 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 3.920 zł plus VAT
 • Approved AML Compliance Officer (AMLCO)> 24, 25 lutego; egz. 25 lutego 2020 r., godz. 16
  • Opłata regularna: 1.960 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 2.460 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 1.960 zł plus VAT
 • Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO)> 25, 26 maja; egz. 26 maja 2020 r., godz. 16
  • Opłata regularna: 1.960 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 2.460 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 1.960 zł plus VAT
 • Przy rezerwacji pakietów oszczędzasz! UWAGA rezerwacja pakietów możliwa do dn. 28.02.2020 r.
  • PAKIET “ACO/AFCO + AMLCO + AWCO” > przy jednoczesnej rejestracji na trzy kursy (8 dni kursowych) certyfikujące obowiązuje zniżka 2.000 zł (zniesienie opłaty egzaminacyjnej ACO/AFCO, AMLO, AWCO i ACE = 7.849 zł plus VAT
  • PAKIET “ACO/AFCO + AMLCO/AWCO” > przy jednoczesnej rejestracji na dwa kursy certyfikujące (6 dni kursowych), z czego jeden z poziomu 1 i jeden z poziomu 2, cena za te kursy łącznie z egzaminami = 4.880 zł plus VAT
  • PAKIET “AMLCO + AWCO” > przy jednoczesnej rejestracji na dwa kursy certyfikujące z drugiego poziomu, obowiązuje zniżka 1.500 zł (nie naliczamy trzech opłat egzaminacyjnych AMLCO, AWCO i ACE) = 3.920 zł plus VAT

Pakietów ani rabatów nie można ze sobą łączyć.

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
 • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.