Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu.  Na tej stronie dokonuje się rejestracji na poszczególne kursy, ewenty oraz na kursy certyfikujące zblokowane ACO lub ACE. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

POLITYKA CENOWA

 • CoCoCo – Compliance Contra Corona – Pierwsza Wirtualna Konferencja Compliance (ONLINE) – dn. 31.03.2020 r. – g. 13:00-17:30:
  • Opłata regularna: 198 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT EARLY BIRD przy rejestracji do dn. 24.03.2020 r.: 158 zł plus VAT
 • Virtual International Conference “Update on ISO Standardization” (UWAGA: konferencja w języku angielskim), dn. 02.04.2020 r., g. 14:00-17:00 oraz konferencja “Challenges for Compliance and Ethics in the New Pandemic Age“, dn. 08.04.2020 r., 13:00-17:00 CEST: Przy rejestracji poprzez formularz Instytutu Compliance, obowiązuje promocyjna opłata w wysokości: 388 zł plus VAT
 • Kurs półdniowy: 580 zł plus VAT
 • Kurs jednodniowy: 980 zł plus VAT
 • Approved Compliance Officer (ACO)> 20, 21, 27, 28 kwietnia; egz. 5 maja 2020 r.
  • Opłata regularna: 3.920 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 4.420 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 3.920 zł plus VAT
  • >>>UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC, prosimy o kontakt celem wpisu na listę oczekujących!!!
 • Approved Financial Compliance Officer (AFCO)> terminy na edycję LATO 2020 podamy niebawem!
  • Opłata regularna: 3.920 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 4.420 zł plus VAT
 • Approved AML Compliance Officer (AMLCO)
  • Sesja letnia: 1, 2 czerwca; egz. 2 czerwca 2020 r., godz. 16 (wolne miejsca)
  • Opłata regularna: 1.960 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 2.460 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 31.04.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 1.960 zł plus VAT
 • Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO)> 25, 26 maja; egz. 26 maja 2020 r., godz. 16
  • Opłata regularna: 1.960 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 2.460 zł plus VAT
  • UWAGA RABAT: Przy rejestracji do dn. 28.02.2020 r. nie pobieramy opłaty egzaminacyjnej, koszt kursu: 1.960 zł plus VAT
  • >>>UWAGA: MIEJSCA NA WYKONCZENIU!!!
 • Przy rezerwacji pakietów oszczędzasz! UWAGA rezerwacja pakietów możliwa do dn. 28.02.2020 r.
  • PAKIET “ACO/AFCO + AMLCO + AWCO” > przy jednoczesnej rejestracji na trzy kursy (8 dni kursowych) certyfikujące obowiązuje zniżka 2.000 zł (zniesienie opłaty egzaminacyjnej ACO/AFCO, AMLO, AWCO i ACE = 7.840 zł plus VAT
  • PAKIET “ACO/AFCO + AMLCO/AWCO” > przy jednoczesnej rejestracji na dwa kursy certyfikujące (6 dni kursowych), z czego jeden z poziomu 1 i jeden z poziomu 2, cena za te kursy łącznie z egzaminami = 4.880 zł plus VAT
  • PAKIET “AMLCO + AWCO” > przy jednoczesnej rejestracji na dwa kursy certyfikujące z drugiego poziomu, obowiązuje zniżka 1.500 zł (nie naliczamy trzech opłat egzaminacyjnych AMLCO, AWCO i ACE) = 3.920 zł plus VAT
 • Online-Wideokurs półdniowy (Prof. Makowicz) = 380 zł plus VAT

Pakietów ani rabatów nie można ze sobą łączyć.

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
 • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.