Rejestracja

Rejestracja na szkolenie / eventy Instytutu Compliance!

Formularz służy do rejestracji na wszystkie eventy organizowane przez Instytutu Compliance – zarówno bezpłatne, jak i płatne. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i wybór odpowiedniego eventu spośród listy zawartej w formularzu.  Na tej stronie dokonuje się rejestracji na poszczególne kursy, ewenty oraz na kursy certyfikujące zblokowane ACO lub ACE. Uprzejmie prosimy, o ile to możliwe, o dokonanie zgłoszenia poprzez adres mailowy inny niż w koncie Gmail (nasze potwierdzenie rejestracji trafić może do spamu).

WSZYSKTIE KURSY INSTYTUTU ODBYWAJĄ SIĘ AKTUALNIE I DO ODWOŁANIA W WERSJI ONLINE!

POLITYKA CENOWA

 • 8. Roundtable Compliance: Rejestracja zakończyła się dn. 7.9.2020 o godz. 10:00.
 • Approved Compliance Officer (ACO):
  • Sesja WRZESIEŃ 2020 > 14, 15, 21, 22 września 2020 r.; egz. 28 września 2020 r. w wersji online! (brak miejsc, zapraszamy na sesje listopadową!)
  • Sesja LISTOPAD 2020 > 23, 24, 30 listopada, 1 grudnia 2020 r., egz. 7 grudnia 2020 r. w wersji online!
  • Ze względu na aktualną sytuację szkolenie realizowane jest w formule online i jest ono w pełni ekwiwalentne ze szkoleniem w wersji stacjonarnej. Cena kursu online wynosi 3.332 zł plus VAT.
 • Approved Tax Compliance Officer (ATCO)
  • Sesja PAŹDZIERNIK 2020 > 26-27 października, 2-3 listopada, egz. 9 listopada 2020 r. w wersji online!
  • Ze względu na aktualną sytuację szkolenie realizowane jest w formule online i jest ono w pełni ekwiwalentne ze szkoleniem w wersji stacjonarnej. Cena kursu online wynosi 3.332 zł plus VAT
 • Approved AML Compliance Officer (AMLCO) w wersji online!
  • Sesja jesienna online: 5, 6 października; egz. 6 października 2020 r., godz. 16 (wolne miejsca)
  • Opłata regularna za szkolenie online: 980 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 1.480 zł plus VAT
 • Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO) w wersji online!
  • Sesja jesienna online: 12, 13 października 2020 r., egz. 13 października 2020 r., godz. 16
  • Opłata regularna za szkolenie online: 980 zł plus VAT plus opłata egzaminacyjna 500 zł plus VAT = 1.480 zł plus VAT
 • Szkolenie online eksperckie półdniowe (Prof. Makowicz), 9 lub 30 września 2020 r. = 380 zł plus VAT
 • Seria Virtual … Compliance Summit: 188 zł plus VAT za pojedynczy ewent, Early Bird do 4 tygodni przed datą ewentu = 148 zł plus VAT
 • Ceny za rozwiązania pakietowe:
  • ACO plus ACE > 5.800 zł plus VAT
  • ACO plus AMLCO > 4.800 zł plus VAT
  • ACO plus AWCO > 4.800 zł plus VAT
  • AWCO plus AMLCO > 2.480 zł plus VAT
 • Opłata za kurs ACE (Szkolenie półdniowe z prof. Makowiczem + AWCO + AMLCO + EGZAMINY) > 2.980 zł plus VAT

Pakietów ani rabatów nie można ze sobą łączyć.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

REGULAMIN WYDARZEŃ ONLINE

Regulamin wydarzeń organizowanych w formie elektronicznej przez Instytutu Compliance Sp. z o. o., do pobrania tutaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
 • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.