UJZP

Ustawa o jawności życia publicznego (UJŻP)

Kubek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod koniec października 2017 r. opinii publicznej zaprezentowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP), której celem ma być zwiększenie skuteczności działań antykorupcyjnych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji śledzić można etapy prac nad ustawą, która, zgodnie z założeniami, ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r. Przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będą mieć sześć miesięcy na wdrożenie przewidzianych przez ustawę rozwiązań odnośnie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Projektowana ustawa wymaga skuteczności procedur i ustala minimalne wymagania. Instytut Compliance dokonał analizy wymogów projektowanej ustawy i oferuje rozwiązanie kompleksowe dopasowane do potrzeb danej organizacji. Szkolenia, whistleblowing, kodeksy i inne wymagane elementy – wszystko z jednej ręki, z pierwszej ręki, z jednego kubka!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami wymogów oraz ofertą Instytutu Compliance. Warto już teraz postarać się o wdrożenie odpowiednich elementów. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca może podlegać karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych, a na kierownika jednostki sektora finansów publicznych może zostać nałożona sroga grzywna.

| Aktualne kursy

Oto lista aktualnych kursów premiowanych punktami ECP (za każdy jednodniowy kurs przyznajemy 20 punktów ECP):

Cze
11
pon
Compliance w pigułce. Systemy zarządzania zgodnością w oparciu o ISO 19600 i systemy zarządzania ryzykiem korupcji w oparciu o ISO 37001 w kontekście wymogów ustawy o jawności życia publicznego @ Centrum Sienna
Cze 11@09:00 – 17:00

Dlaczego:

Zarządzanie zgodnością jako podejście systemowe staje się standardem prowadzenia działalności gospodarczej. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zalecają realizację funkcji compliance w spółkach publicznych, coraz większa presja rynku skłania przedsiębiorców do wprowadzania rozwiązań compliance, a projektowana Ustawa o jawności życia publicznego przewiduje dotkliwe sankcje nie tylko za brak mechanizmów antykorupcyjnych, ale także ich nieskuteczność lub pozorność.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników na podstawie konkretnych przykładów w materię compliance, wskazanie roli systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) w przedsiębiorstwie i przedstawienie praktycznych aspektów kształtowania CMS w oparciu o normę ISO 19600 Compliance Management Systems. Rozważania uzupełnione będą o węzłowe przedstawienie normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems w kontekście wymagań projektowanej Ustawy o jawności życia publicznego. Szkolenie składać będzie się w trzech części: podstaw compliance, praktycznych aspektów wdrażania systemów zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie oraz przedstawienia wymogów Ustawy o jawności życia publicznego odnośnie programów antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie.

Treści:

Uczestnicy poznają rozwój compliance oraz zapoznani zostaną z podstawowymi pojęciami compliance. Podjęty zostanie temat funkcji oraz różnorodnych jakościowych i ilościowych zalet CMS. Nastąpi również wprowadzenie w tematykę modeli i metod CMS. Omówione zostaną podstawy budowy CMS, wyzwania oraz szanse różnych modeli, a także praktyczne wskazówki na temat integracji CMS w istniejące procesy przedsiębiorstwa. Wszystkie te elementy omawiane będą w oparciu o normę ISO 19600 oraz z uwzględnieniem przykładów implementacji CMS w międzynarodowym koncernie.

W ostatniej części zajęć omówione zostaną wymogi Ustawy o jawności życia publicznego odnośnie programów antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dla kogo:

Trening adresowany jest zarówno dla nowicjuszy – osób, które dopiero przygotowują się do wykonywania zadań compliance w różnego rodzaju organizacjach, jak i osób, które pragną usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie. Szczególnie zalecany jest on w kontekście dostosowania się do wymogów Ustawy o jawności życia publicznego.

Prelegenci:

JaguraDr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

FilipowskiDr Oskar Filipowski

Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Opłata kursowa: 780 PLN plus VAT

rejestracja

Wrz
10
pon
Compliance i zarządzanie ryzykiem korupcji w instytucjach publicznych w oparciu o ISO 19600 i ISO 37001 w świetle wymogów Ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP) @ Centrum Sienna
Wrz 10@09:00 – 17:00

Dlaczego:

Instytucje publiczne są, podobnie jak wszystkie inne organizacje, w taki sam sposób narażone na ryzyko występowania nieprawidłowości compliance, w tym w szczególności ryzyk korupcyjnych. Każda organizacja powinna w sposób świadomy podchodzić do towarzyszących jej działalności ryzyk i podejmować działania mające zapobiegać ich występowaniu. W wielu krajach w instytucjach publicznych funkcjonują systemy zarządzania compliance, a w ich ramach stosuje się takie narzędzia i metody jak kodeksy etyki, polityki przeciwdziałania korupcji, czy systemy informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing). Rozwiązania te wprowadzane są w oparciu o dwa międzynarodowe standardy: ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems.

Dlaczego:

Instytucje publiczne są, podobnie jak wszystkie inne organizacje, w taki sam sposób narażone na ryzyko występowania nieprawidłowości compliance, w tym w szczególności ryzyk korupcyjnych. Każda organizacja powinna w sposób świadomy podchodzić do towarzyszących jej działalności ryzyk i podejmować działania mające zapobiegać ich występowaniu. W wielu krajach w instytucjach publicznych funkcjonują systemy zarządzania compliance, a w ich ramach stosuje się takie narzędzia i metody jak kodeksy etyki, polityki przeciwdziałania korupcji, czy systemy informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing). Rozwiązania te wprowadzane są w oparciu o dwa międzynarodowe standardy: ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Projektowana Ustawa o jawności życia publicznego wprowadza obowiązek posiadania programów antykorupcyjnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Ich brak, a także nieskuteczność lub pozorność takich programów, skutkować mogą nałożeniem grzywny na kierownika jednostki.

Co:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat przyczyn, sposobów wprowadzania i funkcji systemów zarządzania compliance – z uwzględnieniem specyfiki instytucji publicznych. Przedstawiane są poszczególne kroki implementacji systemu zarządzania compliance oraz spektrum narzędzi i metod compliance ze szczególnym uwzględnieniem whistleblowingu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodologię normy ISO 19600, która zawiera uniwersalne wytyczne odnośnie kształtowania systemów zarządzania zgodnością we wszelkiego rodzaju organizacjach – także instytucjach publicznych.

W drugiej części zajęć uczestnicy zapoznawani są z międzynarodowym standardem zarządzania ryzykiem korupcji ISO 37001. Następuje przedstawienie doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań compliance w instytucji publicznej. Omawiane są systemowe działania, jakie podejmowane mają być w instytucji publicznej dla przeciwdziałania występowania zjawisk korupcyjnych. W tym kontekście analizowane są wymogi Ustawy o jawności życia publicznego.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli wszelkich instytucji publicznych na poziomie centralnym i samorządowym.

Prelegenci:

JaguraDr. Bartosz Jagura, LL.M.

Członek zarządu Instytut Compliance odpowiedzialny za ofertę szkoleniową oraz pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC), gdzie uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster oraz Freie Universität Berlin. Autor licznych publikacji z zakresu compliance i mówca na konferencjach.

 

UnbenanntMałgorzata Wojciechowska-Brennek

Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Akademii Koźmińskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w sektorze organizacji pozarządowych, w Instytucie Sobieskiego, Centrum Adama Smitha (członek Zarządu) oraz Fundacji Republikańskiej jako ekspert ds. przeciwdziałania korupcji oraz dystrybucji funduszy strukturalnych UE. W okresie 1998-2007 była członkiem Zarządu polskiego oddziału Transparency International (TI). W latach 2001-2007 pełniła funkcję zastępcy Prezesa, a następnie Prezesa TI-Polska. Pracowała również w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, a także w sektorze prywatnym. Stypendystka  Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki, St. Anthony’s College, Oxford, Wielka Brytania oraz Svenska Institutet, Szwecja.

UWAGA:

Szkolenie to prowadzone może być także w formie treningu inhouse – wyłącznie dla zamkniętej grupy przedstawicieli danej instytucji publicznej i zgodnie z jej specyficznymi wymaganiami, przykładowo odnośnie poruszanej tematyki. Więcej informacji udzielamy drogą mailową. Kontakt!

 

Opłata kursowa: 780 PLN plus VAT (w przypadku szkolenia inhouse opłatę ustalamy indywidualnie)

rejestracja

 

O projekcie | zakres obowiązywania | wymagania | oferta