Inhouse

Oferta szkoleń zamkniętych (Compliance Inhouse)

 

| Jak to działa?

Compliance skrojony na miarę!

Organizujemy szkolenia u klientów lub w poza firmą dla wszystkich typów organizacji: od firm prywatnych po fundacje lub instytucje publiczne i rządowe.

Podstawowe korzyści naszych szkoleń to:

 • Obszerne rozmowy wstępne z naszymi fachowcami celem uzgodnienia treści szkolenia
 • Indywidualna koncepcja szkoleniowa i dobór metody (workshop, szkolenie, trening, itd.)
 • Całkowita organizacja przez nasz zespół
 • Indywidualna koncepcja treści, łącznie z opracowaniem programu odnoszącego się do konkretnych pytań klientów
 • Szkolenia prowadzą wybitni eksperci danego działu compliance
 • Obszerne materiały szkoleniowe i wyposażenie treningu (notatniki, długopisy, itd.)
 • Możliwość indywidualnej negocjacji ceny w zależności od miejsca kursu, liczby uczestników i innych faktorów
 • Certyfikaty ukończenia treningu Instytutu Compliance dla każdego uczestnika
 • Ewaluacja kursu
 • Możliwość kontynuacji treningów “skrojonych na miarę”

| Do kogo kierujemy szkolenia inhouse?

Szkolenia inhouse, dopasowane do potrzeb danej orgazniacji, kierujemy do wszystkich firm z sektora prywatnego oraz podmiotów i instytucji administracji publicznej.

Do grona podmiotów, które nam zaufały, zaliczają się min.:

Z sektora prywatnego:

 • (SIXT) EURORENT Sp. z o.o., franczyzobiorca systemu SIXT na terenie Polski; Cykl szkoleń inhouse dla Spółki poświęconych promowaniu kultury compliance oraz zaznajamiających Pracowników z regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie

Z sektora publicznego:

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne: 18 maja 2016 r. Instytut Compliance przeprowadził całodniowe zamknięte szkolenie specjalistyczne dla Funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szkolenie składało się z dwóch części i obejmowało w pierwszej z nich wprowadzenie do tematyki compliance: zasady, rozwój, funkcje, modele oraz praktyczne wdrażanie systemów zarządzania compliance, przedstawienie norm: ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-bribery systems. W drugiej części zajęć omawiane były zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w różnych systemach prawnych, amerykańskie (FCPA) i brytyjskie (UK Bribery Act) ustawodawstwo antykorupcyjne, ryzyka transgraniczne, prywatne wewnętrzne dochodzenia oraz wymagania skuteczności systemów zarządzania compliance (compliance defense) w świetle ustawodawstwa zagranicznego.
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (szkolenie w trakcie realizacji 2017/2018 r.)

| Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać konkretną ofertę!

To tylko jeden z dowodów, że warto nam zaufać: Instytut Compliance przeszkolił funkcjonariuszy CBA!