Na miarę!

Rozwiązania “skrojone na miarę”!

Instytut Compliance korzystając z dewizy “rozwiązania skrojone na miarę” przygotował usługi dopasowane idealnie do potrzeb naszych klientów. W compliance nie istnieją rozwiązania, które można zastosować do wszystkich organizacji i przedsiębiorstw. Każda organizacja wyróżnia się specyficznym ryzykiem compliance, do którego należy odpowiednio dopasować struktury oraz procesy w organizacji. W pierwszej rozmowie z Państwem dowiemy się, jakie są Państwa zapotrzebowania i przedstawimi skrojoną na miarę oferte compliance.

Usługi “skrojone na miarę” oferujemy aktualnie w trzech możliwych postaciach, które mogą być też ze sobą kombinowane:

| INHOUSE – czyli zamknięte szkolenia compliance

Instytut Compliance oferuje szkolenia z pełnego zakresu compliance dopasowanie do konkretnych potrzeb danej organizacji / klienta. To tylko jeden z dowodów, że warto nam zaufać: Instytut Compliance przeszkolił funkcjonariuszy CBA!

Więcej na temat oferty INHOUSE…

| CASS – czyli Compliance Assessment Instytutu Compliance

Instytut Compliance oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia ewaluacji funkcjonującego u Państwa systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) oraz systemu przeciwdziałania korupcji. Na zakończenie procesu uzyskujecie Państwo pisemny raport ewaluacyjny wraz z dyplomem CASS, w którym wskazane są zalecane kierunki działań.

Więcej na temat oferty  CASS…

| CoSo – czyli Compliance Solutions Instytutu Compliance

Instytut Compliance oferuje wypracowanie nowych modeli i rozwiązań w ramach istniejących u Państwa systemów zarządzania zgodnością. Mogą to być kampanie komunikacyjne i promujące compliance, modele analizy ryzyka, optymalizacja kodeksów etycznych czy sytemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) lub inne. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.