UJZP

Ustawa o jawności życia publicznego (UJŻP)

Kubek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod koniec października 2017 r. opinii publicznej zaprezentowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (UJŻP), której celem ma być zwiększenie skuteczności działań antykorupcyjnych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji śledzić można etapy prac nad ustawą, która, zgodnie z założeniami, ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r. Przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będą mieć sześć miesięcy na wdrożenie przewidzianych przez ustawę rozwiązań odnośnie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Projektowana ustawa wymaga skuteczności procedur i ustala minimalne wymagania. Instytut Compliance dokonał analizy wymogów projektowanej ustawy i oferuje rozwiązanie kompleksowe dopasowane do potrzeb danej organizacji. Szkolenia, whistleblowing, kodeksy i inne wymagane elementy – wszystko z jednej ręki, z pierwszej ręki, z jednego kubka!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami wymogów oraz ofertą Instytutu Compliance. Warto już teraz postarać się o wdrożenie odpowiednich elementów. W przeciwnym wypadku przedsiębiorca może podlegać karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych, a na kierownika jednostki sektora finansów publicznych może zostać nałożona sroga grzywna.

| Aktualne kursy

Oto lista aktualnych kursów premiowanych punktami ECP (za każdy jednodniowy kurs przyznajemy 20 punktów ECP):

 

O projekcie | zakres obowiązywania | wymagania | oferta