Standardy GPW

Mikroskop: Nowe standardy GPW

Standardy GPW S.A. odnośnie systemów zarządzania zgodnością i ochrony sygnalistów

W ciągu najbliższych dni opinii publicznej zaprezentowane zostaną Standardy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać system zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz system ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. (tzw. sygnalista korporacyjny).

Więcej informacji już wkrótce!