Finance

rejestracjaVirtual Finance Compliance Summits

CZWARTEK | 1 PAŹDZIERNIKA 2020 | KONFERENCJA ONLINE | godz. 9.00-14.15

| Koncepcja

Zapoczątkowany z ogromnym sukcesem w czerwcu br. format wirtualnych spotkań sceny compliance kontynuujemy jesienią w formie wydarzeń branżowych. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na Virtual Finance Compliance Summit, który kierowany jest do reprezentantek i reprezentantów szeroko rozumianego sektora finansowego: banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, firm pożyczkowych i in. Przygotowaliśmy program uwzględniający specyfikę Państwa branży, a dzięki wspaniałomyślnemu wsparciu Sponsorów za udział w wydarzeniu pobierana jest opłata najniższa z możliwych. Zachęcamy do wczesnej rejestracji i skorzystania ze zniżki early bird!

| Treści

W programie przewidzieliśmy wystąpienia ekspertów reprezentujących różne profile przedsiębiorstw branży finansowej. Poruszane będą aktualne dla branży tematy, jak procesy digitalizacyjne, wyzwania z zakresu ochrony danych i tajemnicy prawnie chronionej w warunkach pracy zdalnej, wywołane nowelizacją dyrektyw zmiany w obszarze AML oraz wynikające z pandemii koronawirusa wymogi dostosowania procesu KYC i in. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony – już niedługo pojawi się na niej pełny program wraz z sylwetkami prelegentek i prelegentów!

| Agenda (under consntruction)

CZWARTEK | 1 PAŹDZIERNIKA 2020 | KONFERENCJA ONLINE | godz. 9.00-14.15

8.30-9.00 Logowanie

9.00-9.15 Otwarcie i powitania

9.15-10.30 Panel I: Aktualne wyzwania dla compliance branży finansowej

> Procesy digitalizacyjne – jak przygotować organizację i ocenić ryzyko?

Paweł Roszkowski | Head of Compliance | AXA Polska

> Compliance a zarządzanie ryzykiem ESG (Environment, Social Responsibility, Governance)

NN

> Zachowanie niezależności funkcji compliance w dobie kryzysu

Adam Świątkiewicz (ACO) | Oficer Compliance | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

> Nowe wytyczne EBA/ESMA w sprawie zarządzania wewnętrznego i oceny odpowiedniości

Lubomir Schreiber | Head of Compliance Office | Deutsche Bank Polska S.A.

> Moderacja: Wojciech Kapica (ACO) | Partner | SMM Legal

10.30-10.40 Krótka przerwa

10.40-11.00 Keynote

11.00-12.45 Panel II: Update prawny – niezbędny dla każdego oficera compliance branży finansowej

> Ocena wdrożeń i wzajemne zależności zmian regulacyjnych (AMLD, MAD/MAR, MiFID2, PSD2)

NN

> Ochrona tajemnicy prawnie chronionej w trybie masowej pracy zdalnej

NN

> Aktualne wyzwania z zakresu ochrony danych osobowych – co zamiast kopiowania dowodów osobistych?

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, LL.M. | Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance | Wonga

Aneta Miśkowiec-Majewska

> Moderacja: NN

12.45-13.00 Przerwa

13.00-14.15 Panel III: Aktualności AML i KYC

> Onboarding i zdalna obsługa klientów wyższego ryzyka w kontekście bezpieczeństwa finansowego

NN        

> Sankcje międzynarodowe w sektorze finansowym

Andrzej Krawczyk | Chief of AML/CFT Section | Getin Noble Bank S.A.

> Moderacja: NN

14.15 Zakończenie

 

| Prelegenci (under construction)

Planowane Prelegentki i Prelegenci VIRTUAL FINANCE COMPLIANCE SUMMIT

Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy Radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (na studiach podyplomowych z zakresu Compliance).

Adam Świątkiewicz (ACO)

Specjalista w Zespole Zarządzania Zgodnością Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zespołach prawnych i compliance SKOK oraz banków spółdzielczych.

 

 

Lubomir Schreiber

Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A., radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

 

 

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

 

Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, LL.M. (ACO)

Radca prawny, od 2014 roku kieruje Departamentem Prawnym i Compliance w Wonga.pl. Oficer Compliance. Laureatka nagrody Rising Stars 2016 oraz GC Powerlist Central and Eastern Europe Teams 2018 oraz GC Powerlist Central and Eastern Europe 2019. Stypendystka Universita degli studi w Maceracie oraz Uniwersytetu Ernst Arndt Moritz w Greifswaldzie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów LL.M. na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Executive MBA na Państwowej Akademii Nauk. W 2018 roku, praca przygotowana w ramach studiów MBA otrzymała I nagrodę w konkursie poświęconym etyce biznesu – Verba Veritatis. Sekretarz Komisji Etyki w Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz członek stowarzyszeń branżowych. Autorka licznych publikacji, prelegentka na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Corporate Governance, Risk and Compliance Management organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Andrzej Krawczyk

Approved AML Compliance Officer, szef zespołu AML w Getin Noble Bank S.A. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności. W okresie 2012-2016 Stały Ekspert KNF w Financial Innovation Standing Committee w ESMA odpowiedzialny za kwestie regulacyjne dotyczące innowacji i trendów finansowych. Key expert w misjach szkoleniowych KNF oraz UE organizowanych dla organów nadzoru, giełd oraz banków centralnych Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Azerbejdżanu, odpowiedzialny m.in. za weryfikację oraz adaptację projektów regulacji do standardów unijnych w zakresie funkcjonowania firm inwestycyjnych (np. compliance, konflikt interesów, audyt wewnętrzny). Dyrektor Departamentu Compliance w banku (2016 – 2018). Manager wielu projektów wdrażających regulacje oraz rozwiązania informatyczne w zakresie MiFID/MiFIR, whistleblowing, w tym szef zespołu weryfikującego informacje przesyłane przez sygnalistów. Wieloletni radca prawny doradzający w kwestiach kapitałowych, regulacyjnych, np. w sprawie zamykania transakcji opcyjnych w umowach z bankami. Zgadza się z twierdzeniem, że w dzisiejszych czasach największym wyzwaniem jest zarządzenie ryzykiem utraty reputacji.

| Sposnorzy i partnerzy

| Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza online.

rejestracja