Forum

IX. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

Instytut Compliance razem z Viadrina Compliance Center, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Collegium Polonicum organizują dn. 23.10.2018 r. w Sali Notowań Giełdy IX. Polsko-Niemieckie Forum Compliance! Zapraszamy do darmowej rejestracji! Z uwagi na wielkie zainteresowanie Forum oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc, prosimy o możliwie szybką rejestrację. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz indywidualne potwierdzenie przez organizatora.

UWAGA: Liczba miejsc na Forum 2018 r. jest limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń.

| Organizatorzy

IC_Logo-300x213 Logo_Viadrina_Compliance_Center_links_rgb-300x180

 

logo_GPW

 

 

 

 

| Patronat

botschaft

 

 

 

 

 

 

| Partnerzy

CP
image001-300x60
AHK-Polen-rgb-300x61

 

| Program IX. Forum Compliance: 23.10.2018 r.

08:30-09:00 | Rejestracja + Get-Together

09:00-09:30 | Powitania i otwarcie

> N.N. | Giełda Papierów Wartościowych

> N.N. | Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

> prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas | Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

> Holger Krämer | Kierownik Wydziału Ekonomicznego | Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center

09:30-10:00 | Keynote

> Michael Müller | Global Compliance Officer | SAP SE (TBC)

10:00-11:30 | Panel 1 | Między sankcjonowaniem a wynagradzaniem – trendy w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

> Dr. Frank Böhme | niemieckie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

> Tomasz Darkowski | Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

> Harald Hess, LL.M. | Partner | Meister Rechtsanwälte

> Mariusz Witalis | Partner | EY

> Moderacja | dr Marcin Ciemiński | Partner | Clifford Chance

> Komentarz | Marcin Szczepański | Regional Compliance | Officer Siemens Sp. z o.o.

11:30-12:30 | Przerwa kawowa | Networking

12:30 – 14:00 | Panel 2 | Aktualne trendy w standaryzacji i metodyce zarządzania zgodnością

> Monika Gorgoń | Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka | GPW S.A.

> Salvatore Saporito | LexisNexis

> Andrzej Bajor | Compliance Manager | Boehringer Ingelheim

> NN

> Moderacja | Dr. Dominik Wagner LL.M. | Partner | Tigges Rechtsanwälte

14:00 – 15:30 | Lunch

15:30 – 17:00 | Panel 3 | Whistleblowing: funkcje, metody, ochrona sygnalisty i aktualne trendy ustawodawcze

> Dr. Paweł Nalewajko, LL.M. | Rada Unii Europejskiej

> Prof. Dr. Claus Koehler | Wiceprzewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej | Partner | Meister Rechtsanwälte

> Kai Leisering | Członek Zarządu | Business Keeper AG

> Karol Rajewski | Dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego

> Moderacja | dr Anna Partyka-Opiela | Partner | DZP

17:00 | Słowo na zakończenie

> Dr. Bartosz Jagura, LL.M. | Instytut Compliance

| Sponsorzy Forum

Serdecznie dziękujemy za wsparcie tegorocznego Forum nastepującym sponsorom:

tigges clifford lexisnexis
siemens dzp BK_Logo
Meister boehringer_ingelheim_x300 EY_Logo_Beam_Tag_Horizontal_RGB_EN-300x143

| Partner medialny

 Gryf czerwony
 Logo_MoP

Jeżeli chcielibyście Państwo dołączyć do prestiżowego grona sponsorów, prosimy o kontakt.

| Miejsce

Forum odbędzie się w Sali Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uwagi na konieczność kontroli osobistej prosimy o przybycie na miejsce o godz. 8.

Całe Forum tłumaczone będzie symultanicznie na języki: polski i niemiecki. Uczestnicy pobierają zestawy słuchawkowe do tłumaczeń i ponoszą odpowiedzialność za ich zwrócenie przy wyjściu.

| Rejestracja

Formularz służy do rejestracji wyłącznie na IX. Polsko-Niemieckie Forum Compliance. Tutaj możesz dokonać rejestracji na kurs ACO, a tutaj na wszystkie inne ewenty Instytutu Compliance.

Udział w Forum jest bezpłatny. Do uczestnictwa uprawnione są osoby, które wypełnią poniższy formularz i otrzymają indywidualne potwierdzenie przyjęcia. Jeżeli pomimo wcześniejszej rejestracji udział w Forum nie będzie możliwy, prosimy o niezwłoczny kontakt i infromację o tym fakcie. W innym przypadku naliczana jest opłata w wys. 100 PLN plus VAT.

Aby umożliwić uczestnikom Forum wymianę zdań i opinii w mniej formalnej atmosferze, organizatorzy oferują możliwość wzięcia udziały we wspólnej kolacji w dniu Forum o godz. 20 (miejsce zostanie podane). Organizatorzy dokonają wyboru i rejestracji odpowiedniej liczby miejsc, płatność każdy pokrywa indywidualnie. Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji, jeżeli jesteście Państwo zaintersowani wzięciem udziału w kolacji.

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umów Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

 REJESTRACJA:

Godność:*
Tytuł naukowy:
E-mail:*
Firma, organizacja:*
Adres firmy lub organizacji:*
Telefon:*
-
Pozycja / zawód:
Jestem zainteresowana/-z wzięciem udziału w kolacji po Forum, dn. 23.10.2018 r., godz. 20, PŁATNE INDYWIDUALNIE (TAK/NIE):*
Uwagi:
Oświadczam, że:*

Zapraszamy do darmowej prenumeraty magazynu fachowego "Compliance" oraz Newslettera Instytutu Compliance. Czytaj dalej...

Wpisz kod z obrazka:

* Informacje wymagane