Rejestracja

Compliance Days 2019 > Rejestracja


UPDATE 19.3.2019: Dostępność miejsc w:

Workshopach dn. 2.4.2019 – 16:00-17:30 “Wdrażanie ustawowego CMS w polskich realiach”:

1. Internal investigations (brak miejsc)
2. Whistleblowing made in Poland (ostatnie wolne miejsca)
3. Odpowiedzialność za czyny cudze i jej unikanie (brak miejsc)
4. Czym jest „należyta staranność wymagana w danych okolicznościach” (ostatnie wolne miejsca)

W sesjach równoległych dn. 3.4.2019 10:00-11:30 “Best Practice w CMS”:

1. Konflikty, komunikacja, kierowanie itd., czyli oficer compliance w roli komunikatora! (ostatnie wolne miejsca)
2. Co robić i jak reagować, kiedy zmienia się wszystko, czyli Compliance Change Management (brak miejsc)
3. Programy antykorupcyjne nie są passe, czyli wyzwania, metody i możliwości (brak miejsc)

19.3.2019: Limit miejsc w Compliance Days 2019 jest na wyczerpaniu. Lista zostanie zamknięta w piątek, dn. 22.3.2019 r.!


Bardzo dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo na rejestrację na Compliance Days 2019! Udziału nie będziecie Państwo żałować: blisko 15 tematów i 50 wybitnych prelegentów, innowacyjna koncepcja i program ramowy to tylko wybrane atuty! Zgłoszenie obejmuje udział w całym evencie od 2.4.2019 r. do 3.4.2019 r., łącznie z wyżywieniem, przerwami, materiałami. Czyli stała najwyższa jakość Instytutu Compliance!

Formularz służy do rejestracji wyłącznie na Compliance Days 2019.

Polityka cenowa:

Cena regularna: 880 PLN netto (plus VAT)

Early Bird (oferta wygasła dn. 28.2.2019 r.): 680 PLN netto (plus VAT)

Zniżki przy rejestracji grupowej: 5% za drugą, 10% za trzecią i 15% za każdą kolejną osobę z danej organizacji (dotyczy tylko ceny regularnej!).

Ogólne warunki umowy

Wysyłając zgłoszenie zgadzam się z ogólnymi warunkami umowy Instytutu Compliance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

 

 

< compliance days 2019 >

AGENDA | PRELEGENCI | PARTNERZY | PRAKTYCZNE | REJESTRACJA