Zgłoszenia

Zgłoszenia Compliance Awards 2019

Prosimy użyć odpowiednich formularzy na dole, aby zgłosić nominację na jedną z kategorii Compliance Awards 2019.

UWAGA! Przed zgłoszeniem nominacji prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu.


ZGŁOSZENIE KATEGORIA 1: OFICER COMPLIANCE ROKU

Opis kategorii: W ramach tej kategorii nominować można oficerów compliance posiadających wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania systemami zgodności. Prosimy o zgłaszanie kandydatur osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do stworzenia koncepcji i wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania zgodnością – albo też jego poszczególnych elementów. Oficer Compliance Roku to ktoś, kto cieszy się świetną renomą na rynku, jest uznawany jako ekspert compliance i przedstawia konkretne osiągnięcia na poziomie organizacyjnym, które w znaczący sposób są wyróżniające wobec innych osób zajmujących się zgodnością. Zgłoszenie nie musi dotyczyć wyłącznie reprezentanta sektora przedsiębiorstw!

Przykłady: Pani lub Pan X stworzył/a od zera koncepcję systemu zarządzania zgodnością w danej firmie, sprawuje tam funkcję oficera compliance i doprowadził/a do znacznego podniesienia i krzewienia kultury zgodności w danym podmiocie. INNY PRZYKŁAD: Pan lub Pani Z zainicjowali, wymyślili i przeprowadzili w organizacji akcję promocji compliance, dzięki czemu znacząco zwiększyli świadomość członków organizacji nt. compliance.

Zgłoszenie
 

ZGŁOSZENIE KATEGORIA 2: POMYSŁ COMPLIANCE ROKU

Opis: Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę zgodności w danej organizacji lub w szerszym zakresie. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania zgodnością w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu zarządzania zgodnością, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji.

Przykład: Zespół pod kierownictwem Pani X / Pana X przygotował koncepcję komunikacji compliance i wdrożył ją w strukturę spółki / innowacyjny system bazujący na rozwiązaniach komputerowych celem ułatwienia anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, itd.

Zgłoszenie
 

ZGŁOSZENIE KATEGORIA 3: DORADCA COMPLIANCE ROKU

Opis: Nagroda dla wykwalifikowanych i cenionych na rynku doradców z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Osoba posiadająca znakomite doświadczenie doradziła podczas kompleksowego wdrażania całego systemu zarządzania zgodnością lub dzięki swoim ustawicznym radom doprowadziła do znacznego podwyższenia skuteczności systemu lub jego ogólnej optymalizacji.

Przykład: Doradca X, zajmujący się od lat doradzaniem przy wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością, dokonał wnikliwej analizy systemu zarządzania zgodnością w spółce Y, dzięki czemu możliwa była znaczna jego optymalizacja / doradca X przeprowadził kompleksowe dochodzenie wewnętrzne i pomógł firmie w zarządzeniu sytuacją kryzysową compliance.

Zgłoszenie