Kategorie

Kategorie Compliance Awards 2020

Z myślą o tych trzech zasadniczych obszarach stworzona została koncepcją Compliance Awards – ogólnopolskiej nagrody przyznawanej corocznie w trzech kategoriach:

Kategoria 1: Oficer Compliance Roku

W ramach tej kategorii nominować można oficerów compliance posiadających wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania systemami zgodności. Prosimy o zgłaszanie kandydatur osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do stworzenia koncepcji i wdrożenia lub utrzymania systemu zarządzania zgodnością – albo też jego poszczególnych elementów. Oficer Compliance Roku to ktoś, kto cieszy się świetną renomą na rynku, jest uznawany jako ekspert compliance i przedstawia konkretne osiągnięcia na poziomie organizacyjnym, które w znaczący sposób są wyróżniające wobec innych osób zajmujących się zgodnością. Zgłoszenie nie musi dotyczyć wyłącznie reprezentanta sektora przedsiębiorstw!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

Laureaci 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria 2: Pomysłu Compliance Roku

Nagroda za wybitny projekt lub ideę promującą kulturę zgodności w danej organizacji lub w szerszym zakresie. Projekt taki cieszy się wysokim stopniem innowacyjności i doprowadził w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności zarządzania zgodnością w danej organizacji. Dzięki projektowi zostały osiągnięte cele systemu zarządzania zgodnością, a jego działanie jest długofalowe. W tej kategorii nie chodzi o indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób, a określone przedsięwzięcie – projekt, który zrealizowany został w danej organizacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

Nagrody w 2019 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria 3: Doradcy Compliance Roku

Nagroda dla wykwalifikowanych i cenionych na rynku doradców z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Osoba posiadająca znakomite doświadczenie doradziła podczas kompleksowego wdrażania całego systemu zarządzania zgodnością lub dzięki swoim ustawicznym radom doprowadziła do znacznego podwyższenia skuteczności systemu lub jego ogólnej optymalizacji.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

Laureat 2019 r.:

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE | GALA | ZGŁOSZENIA